Nuchter in het Noorden

GLIMMEN - Waterbedrijf Groningen hield dinsdag 14 februari een mediarondleiding op drinkwaterlocatie De Punt aan de Rijksstraatweg in Glimmen.

Directeur Riksta Zwart benadrukte het belang van Waterbedrijf Groningen om midden in de maatschappij te staan. Om schoon en betrouwbaar water te kunnen leveren is het belangrijk te weten wat er in de omgeving speelt. Zoals bijvoorbeeld de aanleg van het transferium nabij het natuurgebied waar de Drentsche Aa stroomt. Ook zijn er vanuit het project Tusschenwater bij De Groeve winputten verplaatst. Door herinrichting van het gebied zal de Hunze weer z’n oorspronkelijke meanderende loop terugkijken en is er ruimte voor waterberging. De drinkwaterbronnen moet echter altijd zo zuiver mogelijk blijven en bijvoorbeeld niet onder water komen te staan. De provincie Groningen telt vijf pompstations , De Punt, Nietap, Onnen, De groeve en Sellingen die in tijden van nood een beroep op elkaar kunnen doen. Er ligt voor 5.100 kilometer aan hoofdtransportleidingen onder de grond. Naast drinkwater levert Waterbedrijf Groningen ook industriewater. Jasper Tomesen (hoofd drinkwater bij Waterbedrijf Groningen) legde uit dat het grondwater zich op 80-110 meter diepte bevindt en het oppervlakte water van de Drentsche Aa elk op hun eigen wijze worden gezuiverd en onder strenge kwaliteitseisen en beveiliging staan. Het grondwater dat omhoog wordt gepomp is soms wel 10.000 jaar oud. Het water uit de Drentsche Aa is van nature erg schoon, het is een geïsoleerd beekstelsel dat door regenwater wordt gevoed en niet in verbinding staat met andere rivieren. Van de 47 miljard liter drinkwater per jaar komt 40 miljard liter van het grondwater en 7 miljard liter van het oppervlakte water. Tomesen gaf aan dat het gebruiken van bijvoorbeeld Round-up schadelijk is en uiteindelijk zijn weerslag zal hebben op de kwaliteit van ons grondwater. De grootse waterverbruikers zijn uw toiletspoeling en het douchen, respectievelijk 33.7 en 47.7 liter gemiddeld per dag. Een persoon verbruikt gemiddeld 121 liter water per dag. De grootste successen zijn dus nog te behalen op uw toiletbezoek en douchegewoonten. Ons drinkwater is goedkoop, we betalen 1,54 euro voor 1000 liter. “Je Doppler vullen kan dus echt uit,” licht Tomesen toe. Samen op weg naar energie neutraal Voor het project WarmteStad sloot Waterbedrijf Groningen een jont venture met de gemeente Groningen. Warm grondwater wordt gebruikt voor de collectieve warmtevoorziening. Bij Europapark bevindt zich op 60-90 meter diepte een warmte laag. Middels een speciale installatie worden gebouwen hier met water verwarmd en gekoeld. Een duurzaam alternatief voor gas. Waterbedrijf Groningen werkt samen met nog een aantal Nederlandse waterbedrijven  mee aan internationale projecten door kennis en ervaringen in te zetten en zo een bijdrage te leveren aan betrouwbaar drinkwater  wereldwijd. Er wordt duurzaam omgegaan met het grondwater afkomstig van het Drentsche plateau en het oppervlaktewater van de Drentsche Aa. Zodat ook onze kinderen en hun kinderen 24 uur per dag kunnen rekenen op schoon en betrouwbaar drinkwater.