Gedichten van Emily Dickinson

EELDE - In Museum De Buitenplaats kunt u op zondag 26 februari in het museumpaviljoen tussen de kunstwerken van Albert Moore luisteren naar negen gedichten van Emily Dickinson. De gedichten worden voorgedragen door Jennifer Luitsz en Elske Bast, respectievelijk in het Engels en het Nederlands. Het geheel wordt omlijst door pianospel van Martin Lorijn. De regie is in handen van Coby Mosterd, zij verzorgt de verbindende tekst.

De negen gedichten die worden voorgedragen zijn ingedeeld in vier thema’s: ‘Liefdesgedichten’, ‘Natuurgedichten’, ‘Op weg naar dood en eeuwigheid’ en ‘Leven na de dood’. Emily Dickinson was een tijdgenoot van Albert Moore, de gedichten passen qua sfeer en inhoud uitstekend bij de tentoongestelde kunstwerken. Emily Dickinson (1830-1886) was een Amerikaanse dichteres wier werk tezamen met dat van Walt Whitman (1819-1892) een nieuw tijdperk in de Amerikaanse poëzie inluidde: het modernisme. Dickinson werd geboren in een welgestelde familie in het Amerikaanse Amherst, Massachusetts. Ze bleef ongehuwd en zou het grootste gedeelte van haar leven binnen de muren van het familiehuis doorbrengen. Jarenlang is aangenomen dat deze keuze voortvloeide uit agorafobie. Uit recent onderzoek van haar correspondentie blijkt echter dat dit kluizenaarschap à la Thoreau uit vrije wil was, zodat ze dichter bij haar eigen kern kon komen. Dit spreekt uit haar gedichten, die kleine, in onderwerpskeuze haast haiku-achtige, observaties van het dagelijks leven zijn, alsmede korte observaties van haar eigen bewustzijn, geschreven in een ‘stream of consciousness’-achtige wijze. Algemene erkenning van haar werk vond pas plaats in de twintigste eeuw. In Nederland geldt Simon Vestdijk als haar "ontdekker": zijn essaydebuut in Forum, begin 1933, betreft een verdediging en behandeling van Dickinsons poëzie. Haar Verzamelde gedichten verschenen in vertaling in het Nederlands in 2011, bij Uitgeverij Van Oorschot te Amsterdam, van de hand van Peter Verstegen. Jennifer Luitsz studeerde Spaans en literatuurwetenschap. Elske Bast heeft zich na haar HBO-studie Theologie onder meer toegelegd op het geven van lezingen en workshops over Beeldende Kunst en Poëzie. Martin Lorijn is pianist en docent Engels. Leden van de bibliotheek krijgen voor dit concert korting op de entreeprijs en betalen €10,- p.p entree: €12,50 museumkaarthouders: €5,- vrienden: €3,50 leden bibliotheek: €10,- kinderen gratis Museum De Buitenplaats Hoofdweg 76 9761 EK Eelde 050-309 58 18 info@museumdebuitenplaats.nl. Tijdstip van 14:00-15:00 uur.