Vraagtekens bij transferium De Punt

DE PUNT - D66 Drenthe plaatst vraagtekens bij gang van zaken transferium De Punt.

De Drentse Statenfractie van D66 heeft vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld naar aanleiding van een gewijzigd plan voor het P+R-transferium bij De Punt. Gedeputeerde Henk Brink liet deze week op een informatiebijeenkomst over het transferium blijken dat het Drents Parlement geen rol in de goedkeuring van de wijziging speelt omdat zij al met het oude plan zou hebben ingestemd. D66 plaatst vraagtekens bij deze gang van zaken. Hoewel Provinciale Staten in december 2015 akkoord zijn gegaan met een plan voor een transferium, is het plan nu gewijzigd op een manier die volgens D66 aandacht verdient in het Drents Parlement. D66-Statenlid Jordy Tuin: “De gedeputeerde heeft een aantal maanden geleden aangegeven bij een wijziging van het plan te streven naar bredere steun in Provinciale Staten. Dan moet hij nu ook het lef hebben om een grotere meerderheid in Provinciale Staten voor elkaar te boksen. Zeker omdat er ook aan dit nieuwe voorstel nogal wat haken en ogen zitten.” Volgens D66 Drenthe heeft de wijziging consequenties voor de verkeersstromen bij De Punt en zal zij ervoor zorgen dat een aantal buslijnen omgelegd moet worden. De partij vraagt zich dan ook af waarom een aantal zaken wederom ontbreekt in de verkeerskundige analyse, zoals aandacht voor filevermindering en het terugdringen van verkeersongelukken. Ook zijn de specifieke kosten van de wijziging niet inzichtelijk en is het allerminst duidelijk of er onder de bewoners van het omliggende gebied en onder maatschappelijke organisaties voldoende draagvlak voor de plannen bestaat. Natuurplatform Drentse Aa heeft bijvoorbeeld nog steeds grote bedenkingen bij de noodzaak van het transferium. D66 wil weten waarom Gedeputeerde Staten het niet noodzakelijk vinden deze belangrijke wijziging aan het Drents Parlement voor te leggen.