Stad Groningen schapt voorzieningen Haren

HAREN - Groningen en Ten Boer hebben afkeurend gereageerd op het besluit van de gemeenteraad van Haren over de nieuwbouw van de brandweerkazerne en renovatie van het gemeente werf aan de Westerse Drift. Gezond Verstand Haren en D66 reageren hier verbolgen op.

Zowel Groningen als Ten Boer stellen dat het te vroeg is om tot een afweging te komen. Verder stellen zij de vraag of besluitvorming rond nieuwbouw kazerne en onze gemeentewerf wel gerechtvaardigd is in het kader van de door de provincie opgelegde herindeling. Ook wordt de Veiligheidsregio aangehaald. Er wordt gesuggereerd dat er binnen de ‘nieuwe gemeente’ afspraken gemaakt gaan worden over het dienstverleningsniveau van de wijkpost ‘gemeentewerf’. Reactie fractie Gezond Verstand Haren : "Het maakt Groningen en Ten Boer niet uit of Haren wel of niet bij de ‘nieuwe gemeente’ komt en verschuilen zich achter de door de provincie opgelegde Arhi-procedure. Annexatie door Groningen levert geen meerwaarde op voor Haren, onze voorzieningen zullen verdwijnen. Dieptriest dat de Stad niet eens wil wachten tot het parlement een besluit heeft genomen. De stad Groningen schrapt nú al voorzieningen in Haren, terwijl we toch echt zelfstandig zijn." Reactie D66 Haren: "Groningen en Ten Boer gaan er al vanuit dat Haren bij de stad gevoegd wordt en om die reden willen zij dat de gemeenteraad van de nieuwe gemeente zelf gaat bekijken waar de nieuwe kazerne gebouwd moet worden en welk dienstverleningsniveau de ‘wijkpost’ moet krijgen die kennelijk onze gemeentewerf gaat vervangen. Met deze handelswijze schuiven Groningen en Ten Boer een zorgvuldige democratische besluitvorming in een nog altijd zelfstandig Haren terzijde, brengen zij brandweermensen en medewerkers van de gemeentewerf opnieuw in onzekerheid en onthouden hen langer dan nodig is een kwalitatief goede accommodatie.