Bestuursakkoord nieuwe fusiegemeente

GRONINGEN - Raadsleden van de stad Groningen en de Gemeente Ten Boer hebben woensdagavond 15 juni ingestemd met het bestuursakkoord van de nieuwe fusiegemeente in Groningen.

In deze bestuursovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over onder andere de groenvoorziening en de infrastructuur. De bestuursovereenkomst wordt met het herindelingsadvies, waarin Provinciale staten aangeeft dat Haren moet fuseren met Groningen en Ten Boer, naar het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties gezonden. De fusie tussen Haren, Ten Boer en Groningen moet per 1 januari 2019 in werking treden. Het is nog onbekend of de gemeente Haren zich over het bestuursakkoord zal buigen. De Tweede Kamer neemt het definitieve besluit over de herindeling. Het is nog niet bekend of dit voor of na de verkiezingen plaats vindt.