Parochies van Groningen, Haren en Zuidhorn gaan fuseren

Groningen - Vier Rooms-Katholieke parochies in en om de stad Groningen zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 gefuseerd tot één nieuwe parochie.

De Salvator-Mariaparochie en de Walfriedparochie in Groningen, de Sint Jozefparochie in Zuidhorn en de H. Nicolaasparochie in Haren zijn vanaf die datum verder gegaan als vier locaties van de H. Hildegard van Bingenparochie. Ze volgen daarmee de koers van het bisdom Groningen-Leeuwarden om het aantal parochies te laten afnemen van 82 tot 19. Door de krachten te bundelen willen de geloofsgemeenschappen een beter antwoord bieden op de ontkerkelijking. Het gaat er dan om hoe de voortdurende daling van het aantal parochianen kan worden afgeremd, en hoe een oplossing wordt gevonden voor de praktische problemen om voldoende vrijwilligers, voldoende pastores en voldoende middelen te houden. Samenwerking De vier genoemde parochies hadden al eerder stappen gezet op weg naar nauwere samenwerking. Al enige jaren hebben de parochies een gezamenlijk parochieblad: Vierkant. De drie pastores: A. Jellema pr, H. van Schalkwijk en P. Vos vormen sinds 2015 het pastorale team. Hildegard van Bingen Hildegard werd in 1098 geboren in Duitsland, waar ze vanaf haar achtste jaar opgroeide in een Benedictijner klooster en later ook abdis werd. Wat ze schreef over de visioenen die ze had en over filosofie, natuur- en geneeskunde zou haar beroemd maken. Ze maakte ook liederen in een eigen vorm van het Gregoriaans. In de plaats Bingen stichtte ze het eerste zelfstandige vrouwenklooster in de geschiedenis. Tijdens en na haar leven was ze een bron van inspiratie voor velen, al duurde het tot 2012 voordat ze officieel heilig werd verklaard en de eretitel kerklerares kreeg. Haar veelzijdigheid, haar sterke persoonlijkheid, haar pastorale bewogenheid en haar diepe geloof kunnen ook nu nog dienen tot inspiratie. Vier locaties Een nieuwe parochie met een nieuwe naam, maar de vier lokale geloofsgemeenschappen blijven. Zij hebben en houden hun plaats in het eigen dorp, de eigen streek, de eigen wijk. De overkoepelende parochie zorgt daarbij voor een efficiënte samenwerking. Op deze manier kan de gezamenlijke missie optimaal vorm krijgen: de Schrift en het geloof toegankelijk en verstaanbaar houden in deze tijd, richting en inspiratie bieden, voor jong en oud. Feestelijk fusieviering Zondag 19 februari 2017 vind om 10:00 uur de gezamenlijke fusieviering plaats in de Nicolaaskerk in Haren. Het hele pastorale team gaat voor, de koren zingen samen en na afloop wordt er gezamenlijk koffie gedronken met iets lekkers daarbij.