Renovatie gemeentewerf

HAREN - De brandweerkazerne is al jaren aan vervanging toe. Er is bijvoorbeeld geen geschikte ruimte om de brandweerpakken aan te trekken en er zijn geen douches. Ook de gemeentewerf erachter moet opgeknapt worden.

Tot voor kort waren de brandweerkazerne en de gemeentewerf eigendom van de gemeente Haren. Ze waren op hetzelfde terrein aan de Westerse Drift gevestigd en enigszins met elkaar vervlochten. Nu de brandweerkazerne onderdeel is geworden van de Veiligheidsregio Groningen worden de terreinen van elkaar gescheiden. De gemeente heeft de grond van de kazerne voor een half miljoen verkocht aan de Veiligheidsregio. Op een deel van deze grond staat nu nog bebouwing van het team Woonomgeving. Tijdens de raadsvergadering van 30 januari is een krediet van 1,3 miljoen euro voor de renovatie van de gemeentewerf goedgekeurd. De gemeentewerf, waar o.a. oud papier, glas en plastic kunnen worden ingeleverd, is onderdeel van het team Woonomgeving. Dit team zorgt voor het onderhoud van de buitenruimte, het groen en de wegen van de gemeente en is gevestigd achter de brandweerkazerne. De nieuwbouw van de brandweerkazerne heeft dus direct gevolgen voor de gemeentewerf. De gemeente kon nog geen concrete plannen maken voor een renovatie van de gemeentewerf voor er duidelijkheid was over de locatie voorde brandweerkazerne. Er is sprake van geweest dat de brandweer zou verhuizen naar het stationsgebied of het terrein waar nu tuincentrum Tubantia is gevestigd. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad in 2015 besloten dat de brandweerkazerne aan de Westerse Drift blijft. De oude brandweerkazerne wordt afgebroken en er wordt door de Veiligheidsregio een nieuw pand gebouwd. Omwoners maakten zich zorgenover geluidsoverlast en vreesden dat er een vergunning zou worden afgegeven volgens de normen voor een industrieterrein. Ze werden gerustgesteld: er worden normen voor een woonwijk gehanteerd en er worden geluidswerende maatregelen genomen bij de woningen tegenover de kazerne. Ook zijn er afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio dat bij het ontwerp en het gebruik van de nieuwe kazerne geluidsoverlast beperkt wordt. Ook een gedeelte van de gemeentewerf wordt afgebroken: de grond van de kantine en een aantal werkplekken gaat naar de brandweerkazerne. Er komt een nieuwe kantine en er vindt een modernisering van het hele terrein plaats. Voor de uiteindelijke beslissing is genomen over de locatie werden de omwonenden tijdens informatieavonden gehoord en bijgepraat door de burgemeester. Na de beslissing in 2015 is er voornamelijk onderhandeld met de Veiligheidsregio en was er weinig nieuws voor de omwonenden. De lange stilte is echter niet goed gevallen bij de betrokkenen. Deze opmerkingen neemt de gemeente ter harte en zij zullen op korte termijn via een brief de omwonenden informeren. Burgemeester en portefeuillehouder Pieter van Veen: “De Veiligheidsregio gaat nu een ontwerp maken voor de nieuwe kazerne. Na de aanvraag voor een omgevingsvergunning komt de hele bezwaar- en beroepsprocedure. Als dat zover is, worden de omwonenden daarover geïnformeerd”. Helga Kouwenhoven