Winterlezingen: veldleeuweriken en huismussen

ONNEN - De derde editie van winterlezingen in Onnen 'Veldleeuweriken en huismussen" wordt op woensdagavond 22 februari in dorpshuis De in Onnen gegeven met als thema natuur en landschap in en om Onnen.

Henk Jan Ottens Henk Jan Ottens houdt een lezing over zijn onderzoek aan de veldleeuwerik, dat hij uitvoert namens de Werkgroep Grauwe Kiekendief, zowel in Groningen als in Drenthe (www.werkgroepgrauwekiekendief.nl) . Door zijn jarenlange veldervaring weet hij moeiteloos de verborgen nesten van veldleeuweriken te vinden. Vooral de bijzondere videobeelden van bij nesten geplaatste camera’s laten zien hoe kwetsbaar en soms ook stressvol het bestaan van deze zanger onder de akker- en weidevogels is. Henk Jan gaat uitgebreid in op de vraag hoe we boven akkers en graslanden jubelende veldleeuweriken kunnen behouden. In de Onnerpolder zijn ze gelukkig nog te horen, maar voor grote delen van ons land is dat al (lang) verleden tijd. René Oosterhuis René Oosterhuis, werkzaam bij het Groninger Landschap, volgt al jaren “zijn” huismussen in een wijk in Leek, in het dorp Lettelbert en in Beijum. Want ook al stond de huismus bij de laatste Tuinvogeltelling, eind januari, zowel landelijk als ook in Groningen op één (www.tuinvogeltelling.nl/resultaten/provincie), toch lijken het er steeds minder te worden. Daar probeert René met zijn onderzoek een vinger achter te krijgen. Hij zal laten zien waar het de huismus nog voor de wind gaat en waar niet meer, en zo mogelijk, hoe dat komt. Ook zal hij suggesties doen, wat men zelf kan doen om ze bij huis te houden of te krijgen. Toegang is gratis, aanvang 20: 00 uur. Voor vragen en informatie over de lezingen: Ben Hoentjen, benhoentjen@kpnmail.nl / 0640363682 De Tiehof, Bakkerweg 4, Onnen