Eerste SP huiskamerbijeenkomst in Haren

HAREN - Afgelopen zaterdag 4 februari kwam een groepje betrokken inwoners bij elkaar in de huiskamer van Huub van ‘t Hek in Haren om tijdens de eerste SP huiskamerbijeenkomst te praten over de noodzaak van een nieuwe democratie en hoe je dat van onderaf vormgeeft. Het was een zeer enthousiasmerend gesprek waarin een divers gezelschap van buren, een journalist, leden van de Jongerenraad en twee kandidaat SP kamerleden, Hans Boerwinkel en Eric Smaling, ideeën uitwisselden.

Overal in Nederland zijn er door de SP huiskamerbijeenkomsten gepland. De SP wil op deze manier in contact komen met inwoners en horen wat hun ideeën zijn voor een beter, mooier en socialer Nederland. En er was natuurlijk ook gelegenheid tot het stellen van kritische vragen. In de Harener huiskamerwerd besproken hoe er werd aangekeken tegen de afbrokkelende, oude democratie in de wereld, en hoe deze gekanteld kan worden in een nieuwe democratie, met zeggenschap zo laag mogelijk in de samenleving georganiseerd. Aldus Huub van ’t Hek: “De zeggenschap in het onderwijs bij de leraren, in de zorg bij de arts, de verpleegkundige en thuiszorgmedewerker, zeggenschap over het geld weer bij u en mij (in plaats van bij de banken). En zeggenschap over de kranten weer bij de journalisten en de lezers. Dat deed de, verder wat sombere, journalist van het gezelschap, enigszins oplichten. De twee leden van de Harense Jongerenraad waren wel positief over de toekomst. Een van hen: “Jongeren lijken dan wel niet zo sociaal omdat ze vaak op facebook zitten, maar via facebook heb je wel contact met elkaar en als een vriend hulp nodig heeft denk ik, shit, ik rij gewoon even bij ‘m langs.” De bijeenkomst werd afgesloten met een brainstorm over een goede leus voor het SP spandoek waarmee de twee kandidaat kamerleden weer het land in willen om anderen te inspireren. Uiteindelijk was ‘IEDEREEN OP 1” de leus die het meeste bijval kreeg. Madeleine Duran, die namens de SP afdeling Haren het initiatief voor de bijeenkomst had genomen roemde de inspirerende sfeer en de diversiteit van de groep: ‘We gaan dit zeker vaker doen, vooral om voor Haren concrete ideeën te vormen, dus let op onze website www.haren.sp.nl