Erin geluisd?

GRONINGEN - Woensdag 1 februari hebben de Provinciale Staten het herindelingsadvies van Haren met Groningen goedgekeurd. In het advies staat dat Haren heeft ingestemd met deze herindeling.

 Overeenstemming “Haren is erin geluisd!”, was de reactie van Marc Scheffers (Groninger Belang). Er is namelijk gekozen voor een herindeling ‘lichte variant’ omdat dat een snellere procedure is. Maar een van de criteria hiervoor is dat de betreffende gemeenten akkoord gaan met deze procedure. De gemeente Haren heeft altijd aangegeven tegen een fusie te zijn en onder voorbehoud mee te werken aan de voorbereidingen. In het Open Overleg heeft  de gemeente Haren aangegeven begrip te hebben voor de ‘lichte samenvoeging’, onder bepaalde omstandigheden. De meerderheid van de Provinciale Staten zien dit als bewijs dat Haren instemt met de lichte samenvoeging en dat er daarmee voldaan wordt aan de criteria die de overheid stelt. Tegenstanders Van de 39 Statenleden stemden er 30 voor het advies. Negen Statenleden, van de PvdA, PvdD, PVV en Groninger Belang, stemden tegen het voorstel. De PvdD stelde dat het niet klopt dat Haren er financieel slecht voorstaat en dat de begroting van Haren op orde is. De partij vroeg zich af waarom er niet gesproken werd over het ombuigingsplan Beter Haren. PvhN en PVV stelden dat ondanks verhogingen van de OZB er nog steeds minder wordt betaald dan in de stad. Ook blijft, ondanks de bezuinigingen, het voorzieningenniveau aanmerkelijk hoger dan in Groningen en vele andere gemeenten. Uiteindelijk diende Groninger Belang een motie van wantrouwen in. Deze heeft het niet gehaald. Ook VVD en PvdA hadden bedenkingen en kritiek op het proces en vroegen zich af waarom Haren zo onder druk wordt gezet, terwijl bij andere gemeenten (Loppersum bijvoorbeeld) geen haast wordt gemaakt met de herindeling. Beide partijen vinden herindeling wenselijk en noodzakelijk om bestuurskrachtige en toekomstbestendige gemeenten te kunnen vormen en stemden daarom wel voor de herindeling. Vertrouwen van de burger Er was veel aandacht voor de manier waarop het proces verlopen is. De provincie had in het bestuursakkoord beloofd dat de herindeling van onderaf zou gaan en er geluisterd zou worden naar de burger maar uiteindelijk is de fusie toch opgelegd. De PvdD was van mening dat het besluit niet gebaseerd was op feiten en inhoudelijke argumenten. De PvdA vond dat het respect vaak ver te zoeken was, de VVD vond dat het vertrouwen van de kiezer was geschaad en waarschuwde voor een grotere afstand naar de politiek. Van Kesteren (PVV): “Het vertrouwen in de politiek heeft een enorme knauw gekregen”. De vergadering werd goed samengevat door Scheffers: “De opstelling van de gemeenteraad in Haren is juist precies wat de burger tegenwoordig mist”. Daarmee doelde hij op de terughoudendheid van Statenleden om een goed beargumenteerde discussie aan te gaan of een ander standpunt in te nemen dan dat van de Gedeputeerden. Beslissing De beslissing van Provinciale Staten wil nog niet zeggen dat de herindeling doorgaat. Het advies is naar minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) gestuurd. Hij stuurt het weer door naar de Tweede Kamer. Vorige week verzekerde hij dat het daar pas na de verkiezingen behandeld gaat worden.  In een eerdere brief heeft hij de criteria voor een lichte samenvoeging genoemd. Er moet overeenstemming zijn tussen de gemeenten over de keuze van een lichte samenvoeging en er moeten afspraken zijn over de rechtspositie van het personeel. Het is dus nog zeer de vraag of de Tweede Kamer met het voorstel gaat instemmen. Helga kouwenhoven