Op het provinciehuis | W. Hoogesteger

HAREN - In het artikel 'Op het provinciehuis' neemt Walter Hoogesteger uit Glimmen ons mee naar het provinciehuis, waar de Provincie onlangs Haren dwong tot een fusie. Hoogesteger: "Ik vond het een emotionele gebeurtenis op het provinciehuis". Hoogesteger is voorstander van een zelfstandig Haren.

Op weg naar het provinciehuis

Het was koud en kil buiten, op weg naar het provinciehuis. Dat was de vergadering op het provinciehuis, waar het onder meer om het agendapunt herverdeling Groningen, ten Boer en Haren ging, ook. Waar andere gemeenten als Loppersum, Appingedam en Delfzijl en meerdere gemeenten alle tijd krijgen om te herindelen of liever zelfstandig willen blijven werd onze groene gemeente Haren al veel eerder gedwongen tot fusie. De tribune zat vol, overwegend met Hareners die de ondergang van hun zelfstandige gemeente Haren op zich af hoorden en zagen komen. Een politiek steekspel van de gekozen statenleden uit alle delen van de provincie Groningen. Hun oordeel leek op gekeuvel van een stel papegaaien die de woorden naroepen van hun baas. In dit geval een gedeputeerde met veel te veel macht in onze provincie en de gemeente Haren in het bijzonder. Die moest het onderspit ondergaan. Zelfstandig Haren kreeg geen schijn van kans meer in de regentenzaal van de provincie. Op naar de stembus voor een referendum met democratische beslissing van maar liefst 74 % welke koos voor zelfstandig Haren. Het dorp is er mee in oorlogsstemming gekomen. De vrijheid in 1945 herkregen voor stemrecht is te niet gedaan in het groene meestal vreedzame Haren. De in allerijl opgerichte stichting Burgernet Haren werd op de tribune vertegenwoordigd door woordvoerder Gustaaf Biezeveld. Natuurlijk waren ook D66 wethouder Emiel Verbeek, de fractie voorzitter van D66 Marjan Bachman er. Gemist werd Mariska Sloot, maar fractievoorzitter Meinard Wolters was er gelukkig wel, dus het gezonde verstand ontbrak niet. In de lounge van de prachtige statenzaal werd koffie met Grunninger kouk geserveerd.  Tijd voor een kort intermezzo met René Paas over onze afgepakte vrijheid in Haren. Al snel werd duidelijk dat de Commissaris van de Koning ondanks dat hij boven de partijen staat, duidelijk voor herindeling was. Ongelofelijk dat als je zinnen als de cijfers zijn 'kunst en vliegwerk' en de bestuurskracht matig is, je die steeds maar herhaalt, iedereen dat ook begint te geloven! De polarisatie viert hoogtij, daar moet een einde aankomen in Haren sprak de commissaris van de Koning en haastte zich naar zijn voorzittersstoel om zich verder te buigen over het hekele onderwerp herverdeling. Meest bizar was het, hoe D66 en het CDA hun partijgenoten in Haren lieten vallen. Hoe wil je elkaar nog op een partijcongres in de ogen kijken? Kiezers van het CDA uit Haren bedenken zich wel tien keer voor ze hun stem nog geven in maart. Of juist wel? Hareners en zeker zij die het betalen kunnen begrijpen dat ze onder bevoogding van de stad veel meer centen kwijt zijn en nu ook nog kunnen genieten dankzij een OZB verhoging van een overdekt zwembad, wat dankzij vrijwilligers mooi alle dagen open is gesteld. Niet alle sprekers waren negatief of slecht geïnformeerd, Ton Kerstens van de PVV hield de zaal voor dat de machtige PVDA naar huis was gestuurd, maar het gedrag van een aantal partijen nu nog erger was. De partij van het Noorden en Groninger belang respecteerden de Harenaars en vond de bevoogding een slechte zaak en betoogden vele voorbeelden er van zoals de bevoogding door de grote stad straks. Democratie is een farce geworden in Haren, de burgers verdienen het niet. Daarmee was er echter toch geen schijn van kans voor de toekomst van zelfstandig Haren en werd bepleit door een meerderheid van de staten dat het over en uit was. Dat laatste is nog lang niet het geval, de sneltrein uit Groningen rijdt binnenkort naar den Haag en stopt op station Haren voor een nog niet gestreden strijd voor een zelfstandig Haren, het dorp met als logo, de molenwieken van de Hoop kent echter geen  “Don Quichots” maar een aantal burgers van Haren die zullen doorgaan en blijven geloven in hun kracht en kennis om de politiek in den Haag die al goed op de hoogte is van een gedwongen herindeling in plaats van onderaf beginnen met maar één doel: Groningen die de vijfde stad wil worden en blij is met heel andere OZB bedragen die de studentenstad niet kent. En dat is ook het standpunt van de coalitie. Walter Hoogesteger