Een zelfstandig Haren lijkt steeds verder weg

GRONINGEN - De Provinciale Staten hebben woensdag 1 februari besloten dat Groningen, Haren en Ten Boer per 1 januari 2019 moeten fuseren. 30 leden stemden voor, 9 leden tegen (van de Partij voor het Noorden, Groninger Belang, PVV en Partij voor de Dieren).

De voorstanders van een zelfstandig Haren richten nu hun pijlen op de Tweede Kamerleden. De Tweede Kamer neemt uiteindelijk het definitieve besluit over de herindeling. Onduidelijk is of nog het huidige kabinet of de nieuwe Tweede Kamer van na de verkiezingen stemt over het herindelingsbesluit.