Leerlingen Guyotschool uit Haren schermen met veel plezier

HAREN - In het kader van het sportstimuleringsprogramma Special Heroes verzorgde SchermCentrum Noord (SCN) in Groningen op woensdag 1 februari de derde schermclinic voor de leerlingen van de Guyotschool uit Haren. De slechthorende- of dove leerlingen kregen les van de Hongaarse schermtrainer Tamas Kreiss.

Ruim 280 leerlingen uit het speciaal onderwijs met een auditieve-, verstandelijke,- en of gedragsbeperking maken de komende maanden kennis met de schermsport. De bekende Hongaarse schermtrainer TamasKreiss reist langs de scholen en laat de leerlingen in hun veilige schoolomgeving tijdens de reguliere gymlessen deze vechtsport ervaren. In drie achtereen volgende weken beleven de geselecteerde groepen niet alleen de sport, maar daarnaast leert Tamas van de gymdocenten ook hoe hij zijn lessen het beste kan aanbieden en hoe om te gaan met de diverse beperkingen van de leerlingen.