SchermCentrum Noord en speciaal onderwijs Groningen “kruisen de degens”

HAREN - In het kader van het sportstimuleringsprogramma Special Heroes verzorgt SchermCentrum Noord (SCN) op 8 scholen schermclinics voor leerlingen uit het speciaal onderwijs. Ruim 280 Leerlingen met een auditieve-, verstandelijke,- en of gedragsbeperking maken de komende maanden kennis met de schermsport. De bekende Hongaarse schermtrainer TamasKreiss reist langs alle scholen en laat de leerlingen in hun veilige schoolomgeving tijdens de reguliere gymlessen deze vechtsport ervaren.

In drie achtereen volgende weken beleven de geselecteerde groepen niet alleen de sport, maar daarnaast leert Tamas van de gymdocenten ook hoe hij zijn lessen het beste kan aanbieden en hoe om te gaan met de diverse beperkingen van de leerlingen. Het prachtige schermmateriaal (beschermvest, degen en masker) van de Groningse schermvereniging  is een enorme toegevoegde waarde aan de lessen op de scholen waardoor leerlingen zich wanen als een echte schermer. Indien mogelijk vindt de laatste clinic van de serie plaats bij SCN aan de van der Hoopstraat 6 waar in twee hallen 16 schermpistes of lopers liggen die voorzien zijn van elektrische aanwijsapparatuur. U bent van harte uitgenodigd om de laatste clinic voor slechthorende- of dove leerlingen (Guyotschool uit Haren) bij te wonen.  Deze laatste, voor de leerlingen spectaculaire, les is op woensdag 1 februari van 10.00-11.00 uur bij SchermCentrum Noord aan de van der Hoopstraat 6 in Groningen. Sportstimuleringsproject Special Heroes Special Heroes laat jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Het is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 t/m 19 jaar. Ook voor hen wordt het sporten met anderen gewoon, dat maakt het heel bijzonder. Samen grenzen verleggen, ieder op zijn eigen manier! Het programma wordt in nauwe samenwerking met scholen, lokale sportverenigingen en andere sportaanbieders uitgevoerd. In Groningen is Special Heroes actief op de Guyotschool, de Wingerd ZML, W.A. van Lieflandschool, RENN4 Diamant College, RENN4 Erasmusschool en RENN4 Bladergroenschool. In overleg met de projectleider van Special Heroes stellen de scholen een sportaanbod op maat samen. Het sportaanbod bestaat uit lessen onder schooltijd op school, lessen na schooltijd op school en lessen bij de sportverenigingen. Alle lessen worden verzorgd door een trainer van één van de vele sportverenigingen die Groningen rijk is. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen in het speciaal onderwijs lid worden van een sportvereniging. Door het programma Special Heroes wordt een op maat aanbod bij de sportverenigingen gecreëerd.