130 jaar Familiehotel Paterswolde, deel I

PATERSWOLDE - 130 jaar Familiehotel Paterswolde, deel I, door Henk Werners. Werners is woonachtig in Haren en gastschrijver voor het Harener Weekblad.

Het was op 21 juli 1887 dat de Nederlandsche Staatscourant melding maakte van de oprichting van de naamloze Vennootschap "Hotel en Herstellingsoord Paterswolde". Een aantal vooraanstaanden uit de provincies Groningen en Drenthe waren eerder bijeengekomen met het voornemen om te komen tot de exploitatie van een hotel- restaurant in Paterswolde. Uit de toevoeging "en Herstellingsoord" kan opgemaakt worden dat het ging om twee doelstellingen. Door middel van aandelen kwamen de notabelen tot een zeker kapitaal om de realisatie te waarborgen. In de annalen staat beschreven wie de aandeelhouders waren en ook welke leden daaruit tot respectievelijk commissaris en directielid werden benoemd. Bij de raad van Commissarissen komen we de volgende herennamen tegen: Gerrit van Calcar, Albertus Johannes Marinus Dibbits, Petrus Rembertus Westerhoff en Jonkheer De Marees van Swinderen. En in de directie Jacob Hesselink, Mr. Jan Adriaan Feith en Jacob Pieter van Walree. Bereikbaarheid Het ondernemen zat deze heren ongetwijfeld in het bloed maar ze hadden ook oog voor gezondheids-elementen dicht bij bos en meer. Alzo was het niet verwonderlijk dat er een locatie gekozen werd naast het Kluvingsbos en bij het Paterswoldsemeer en in de nabijheid van een stad. Maar, qua bereikbaarheid was de stad in die tijd nog "ver” weg, namelijk op 1 ½ uur gaans. In beperkte mate was het mogelijk om van de paardentractie van stalhouder Boerma uit Groningen gebruik te maken. In 1896 bracht de paardentram uitkomst en die stopte voor het hotel. Zeer bijzonder is het feit dat de tram van 1921 tot 1929 getrokken werd door een T– Ford. En daarna kwamen er bussen voor in de plaats, bijv. van de EDS. Heilzame omgeving in twee gemeenten In die tijd stuurden artsen hun patiënten, waarvoor ze het nodig achten, naar Paterswolde, omdat ze  het heilzaam vonden om ze dichtbij bos en water onder te brengen. Zowel particulieren als herbergiers stelden daartoe ruimtes beschikbaar, ook het Familiehotel c.q. Herstellingsoord. De klandizie werd er groter door en wellicht mede daardoor werd er in 1887 een drankvergunning aangevraagd en uiteindelijk  verkregen. In datzelfde jaar werd ook 5 ½ ha land aangekocht en die grond lag gedeeltelijk in Eelde en deels in de gemeente Haren. Aldus loopt  de grens tussen twee gemeenten  over en door de locatie van dit etablissement. En zo kan het voorkomen dat gasten hier eten in het restaurant in de ene gemeente en slapen in het hotel in de andere gemeente.  Het later bijgebouwde  en tweemaal vernieuwde paviljoen aan het meer staat alzo ook op Harens grondgebied . Abraham Kraak In het voorgaande artikel is reeds gememoreerd dat in 1885 de heer Abraham Derk Kraak in dienst trad bij het naburige Uitspanningsoord de latere Twee Provinciën. Dezelfde heer Kraak maakte een paar jaar later de overstap naar Hotel en Herstellingsoord Paterswolde, het latere Familiehotel. Bij het zogenaamde inwijdingsfeest op 10 juni 1888 vervulde hij reeds een prominente rol. Vele gasten kwamen er naar toe, met de tram, per vélocipéde of te voet. In de tijden die volgden verscheen de naam Kraak veelvuldig in de kranten waarin hij zijn opmerkelijke ambities ter promotie ten toon spreidde. Hij was bijvoorbeeld mede initiatiefnemer en aanjager van de totstandkoming van de reeds beschreven Kunstweg tussen Haren en Paterswolde. Zijn introductie van een diversiteit aan bedrijvigheid kende bijna geen grenzen. Hij organiseerde schaats- en priksleewedstrijden (ook in oud-Hindelooper kostuum), kano-, zwem- en tobbewedstrijden doch ook paardenrennen, afstandsritten voor fietsers maar ook dansfestijnen. Dat hij voor veel reuring zorgde in Paterswolde is helder en dat het door hem bestierde Familiehotel furore maakte is ook duidelijk. Bezoekers van allerlei pluimage streken er neer en voor vele doeleinden , zoals vergaderingen, seminars, congressen, recepties, trouwpartijen en jubilea.  Vermeldenswaard is  zeker de 40-jarige jubileumviering van het Nieuwsblad van het Noorden op 2 juni 1928. Waarmee tevens gezegd is dat het Dagblad en het Familiehotel  praktisch even lang bestaan. De uitstekende naam en bekendheid heeft  dit hotel voor een groot deel dus te danken aan Abraham Kraak, die eind 1898 vrij plotseling overleed in het Diaconessenhuis in Groningen. Hij was  ongehuwd. Wordt vervold: volgende week leest u hier deel II van 130 jaar Familiehotel Paterswolde. Henk Werners