130 jaar Familiehotel Paterswolde, deel II

PATERSWOLDE - 130 jaar Familiehotel Paterswolde, deel II, door Henk Werners. Werners is woonachtig in Haren en gastschrijver voor het Harener Weekblad.

Opvolging door Brandsma Na zijn overlijden moest de directie op zoek naar een opvolgende kastelein en die werd gevonden in de persoon van Renne Brandsma. Die naam kwamen we ook reeds tegen in het artikel over De Twee Provinciën dat hij in 1900 als hotel met koffiehuis aankocht. Maar dat eigendom was van korte duur, hij droeg het al een jaar later over aan Willem Dirks Swama. Over de Vennootschap Familiehotel werd in een aandeelhoudersvergadering op 6 mei 1906 besloten tot opheffing. Aldus kwam Brandsma in de gelegenheid om het hele complex van 5 ½ ha over te nemen. Later zou blijken dat hij er zin in had want hij bouwde in 1912 het Paviljoen aan het meer er bij, alsmede een hertenkamp en een speeltuin. In 1916 houdt Brandsma het qua exploitatie voor gezien en vindt in Evert Herman Heikens een opvolger als pachter. Heikens trouwde met Zwaantje Muurling en ze wisten een huurcontract voor het leven, met recht van koop , af te sluiten. Die koop werd in 1928 werkelijkheid. Reeds daarvoor hadden ze in 1924 een serre laten bouwen langs de hele west - en zuidkant van het hotel, waardoor het geheel veel meer uitstraling kreeg. Ook het beleid werd aangepast en wel met meer nadruk op verblijf – en waterrecreatie. Crisisjaren Aan de ingezette opwaartse lijn kwam een kentering doordat de crisisjaren zich aandienden en waarna de oorlogsjaren volgden met alle gevolgen van dien. Na de inval van de Duitsers volgden de bezettingsjaren en dat leidde er toe dat het Rotterdams Zee hospitum in Katwijk aan Zee moest wijken voor verdedigingswerken. En, u raadt het al, in 1942 wordt het hospitum met jeugdige tuberculosepatiënten ondergebracht in Paterswolde. De 160 patiënten + 50 personeelsleden kwamen met een speciale trein om gehuisvest te worden in onder andere Het Familiehotel, hotel De Klok, het Clubhuis van VWDTP maar ook bij particulieren. Wat men uiteraard nooit had kunnen bevroeden, de hiervoor reeds aangeduide functie Herstellingsoord kreeg daarmee volledig gestalte. Na dat Eelde -Paterswolde op 13 april 1945 bevrijd werd door de Canadezen waren zij het die enkele maanden later de hospita – mensen weer terug brachten naar het westen des lands. Heropening en verandering Toen de bevrijders Paterswolde, en dus ook Het Familiehotel, verlaten hadden kon de familie Heikens de deuren weer openen. Na een grondige aanpak en de toevoeging van een gravelbaan werd de draad weer opgepakt. Maar, het werd al snel duidelijk dat de glans eraf was en mede door toenemend autobezit de aantrekkingskracht tanende. Evert Herman Heikens besloot in 1957 zijn succesvolle en arbeidzame periode af te sluiten en over te dragen aan zijn dochters Lidy en Hennie. Vader Heikens had de heer E.A. Venema van het Parkhotel in Sappemeer reeds bij voorbaat in de arm genomen om de dochters bij te staan en na het overlijden van Heikens trad Venema in een langdurig dienstverband. Dit gebeurde in een tijd dat de pension functie van het hotel meer en meer veranderde in een hotelfunctie. In 1971 omvatte het hotel reeds 82 bedden en in 1984 kwamen er nog 36 kamers bij. De toevoeging van een zwembad en de aanleg van een tennisbaan volgden en het complex ontving ter waardering en voldoening in 1988 het predicaat ,, Koninklijke”. Met meer nadruk op de hotelfunctie werd zelfs De Rietschans nog aangekocht. Voor de exclusiviteit konden gasten via een bootverbinding of speciale auto daar desgewenst dineren. Dat dit kostbaar was moge duidelijk zijn en het duurde daardoor niet lang dat De Rietschans weer te koop stond. Nieuwe eigendomswisselingen Intussen was moeder Zwaantje reeds in 1973 overleden terwijl het levenseinde van Lidy zich in 1994 voltrok en dat van Hennie in het jaar 2000. Als gevolg komt het hotel in de verkoop en via een Investeringsmaatschappij in handen van Koop Tjuchem. Bij de volgende wijziging is het in handen gekomen van een beleggersgroep terwijl de exploitatie achtereenvolgens werd overgedragen aan Best Western, Golden Tulip en de Fletcher Groep sinds 2009. Onder die hoed en onder leiding van Dick Postma treffen we de inmiddels 130-jaar in ere gehouden hotel-accomodatie nu aan onder de naam Fletcher Familiehotel Paterswolde.  Paviljoen aan het meer Het paviljoen behoorde in ’t verleden toe aan de hoteleigenaren, in de oorspronkelijke situatie met de naam Meerval. Toen het later in andere handen overging werd het na aanpassingen omgedoopt tot het Vergulde Anker. Anno deze tijd zijn ,de in de stad Groningen gelouterde horeca-exploitanten, Bert en Imogen Westerhof de bezitters van dit fraaie etablissement aan het Paterswoldsemeer. Zij hebben er het logo en de naam Paviljoen van De Dame bij bedacht. Restaurant-manager is Ron Braakman. En hiermee eindigen we dit verhaal op Harens grondgebied, nog lang - of kortdurend? Henk Werners