Beste school Provincie

GRONINGEN - Welke middelbare scholen zijn er in en om Haren? En hoe onderscheiden ze zich van elkaar? Deze week het Stadslyceum: “Onderscheidend, ambitieus en uniek in sfeer”.

Elsevier heeft het Werkman Stadslyceum dit jaar uitgeroepen tot de beste school voor Havo- en Atheneumonderwijs in de provincie Groningen. De school is gevestigd in een 100 jaar oud pand in de binnenstad van Groningen en heeft een mooie grote stadstuin als pauzeverblijf. Wat verder weg van Haren dan de andere scholen maar de laatste jaren toch erg in trek bij Harense scholieren. Wat maakt de school zo aantrekkelijk? Onderscheidend Het Stadslyceum onderscheidt zich op veel vlakken van andere scholen. Het vak Frans wordt bijvoorbeeld in het eerste jaar met behulp van gebarentaal gegeven. Er wordt alleen Frans gesproken en pas als de spreekvaardigheid goed is komen er boeken bij en wordt de grammatica geleerd. Onderscheidend zijn ook de ‘Lyceumklassen’: Atheneumklassen met latijn als extra vak. Daarnaast is er de Havo, het Atheneum en een tweejarige combiklasHavo/Atheneum. In de onderbouw zijn de klassen met 28 leerlingen kleiner dan gebruikelijk, normaal gesproken zitten er 30 tot 32 leerlingen in een schoollokaal. Om de rust nog verder te bevorderen is er gekozen voor lessen van een uur zodat er minder lokaalwisselingen zijn. In een uur is er bovendien meer ruimte voor variatie en het werken in groepen. In de onderbouw zijn er geen toetsweken. Elke week worden er twee vakken getoetst en de resultaten worden bijgehouden op het leervolgsysteem Magister, dat ook voor ouders toegankelijk is via internet. Ambitieus Het Stadslyceumheeft altijd bekend gestaan als een gezellige school. Co Tammeling, sinds 2011 rector van de school: “Het is belangrijk dat leerlingen het goed hebben maar daarnaast wil ik ook heel erg sturen op resultaten”. Zijn doel is zoveel mogelijk leerlingen onvertraagden op niveau naar het eindexamen te krijgen. Dat is terug te zien in de cijfers: vergeleken met het landelijk gemiddelde zijn er minder zittenblijvers en betere resultaten voor het eindexamen. Daarnaast gaat er in de eerste twee jaar 12% van de leerlingen naar een hoger niveau, dat is fors hogerdan het landelijk gemiddelde van 5%. Om het beste uit de leerlingen te halen wordt er veel aandacht besteed aan het functioneren van docenten.Ze krijgen relatief veel tijd om lessen voor te bereiden en alle docenten zien wekelijks elkaars resultaten.De open cultuur op school maakt dat men het gewoon vindt deze resultaten met elkaar te bespreken, wat bijsturen goed mogelijk maakt.  Co Tammeling: “We hebben weinig verloop in personeel. Mensen werken hier graag en zijn trots op de school”. Uniek in sfeer Sinds 1 januari zijn de school en de omgeving rookvrij. Er wordt vanuit gegaan dat de leerlingen zich daar aan houden want sancties zijn er niet. Docenten benaderen de leerlingen gelijkwaardig en vanuit vertrouwen. Er is geen schoolbel en in plaats van uitstuurformulieren zijn er gespreksformulieren. Heeft een leerling zich misdragen volgt er immers geen straf maar wordt het later uitgepraat met de docent. Tammeling: “Dat is de kracht van deze school, we staan heel dicht bij de leerlingen”. Helga Kouwenhoven