Samen ouder worden

HAREN - De woontorentjes bij de Anjerlaan van woonproject Hestia zijn klaar en de appartementen kunnen worden betrokken. Wie zijn de nieuwe bewoners en wat zijn hun ideeën over samen ouder worden?

Om prettig ouder te worden en niet afhankelijk te worden van verre familie en mantelzorgers kiezen steeds meer ouderen voor een woongroep. Alle bewoners hebben een eigen appartement maar er wordt veel met elkaar gedeeld, waaronder de zorg voor elkaar. Zo kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. Vaak kiezen de bewoners voor eenzelfde levensstijl, zodat er een enigszins homogene groep ontstaat. De bewoners van de Hestiagroep zijn verdeeld over twee woontorentjes. In het Zonnedauwtorentje zijn 18 huurappartementen van Woonborg gevestigd. In het Iristorentje heeft Hestia nog drie koopappartementen. Er is levensloopbestendig gebouwd, dus geen drempels en met brede doorgangen zodat er voldoende ruimte is voor rollators en rolstoelen. In het torentje met sociale huurappartementen is een gemeenschappelijke ruimte voor allerlei activiteiten. Er zijn inmiddels al negen werkgroepen ontstaan voor thema's als de tuin (ontwerp en onderhoud), sociale activiteiten (zoals samen wandelen) en de juridische aspecten (statuten en huishoudelijk reglement). Om hun levensstijl vorm te geven hebben de leden van het Hestiaproject drie pijlers gekozen: Groen, Spiritualiteit en Sociale betrokkenheid. ‘Groen’ staat voor milieubewust leven en natuur in en om het gebouw. Er is gekozen voor ‘warmte-koudeopslag’, een systeem waarbij warmte en kou diep in de bodem wordt opgeslagen. Voor de bouw is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van milieuvriendelijke en duurzame materialen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de inrichting van de tuin rondom het gebouw. De bewoners houden zich op verschillende manieren bezig met de tweede pijler, ‘Spiritualiteit’. Dat kan christendom of boeddhisme zijn maar ook het beoefenen van yoga of meditatie. Het belangrijkste is dat mensen verder denken dan alleen het materiële en zingevend bezig zijn, zinvol ouder willen worden. Johke Heerkens Thijssen, een van de oprichters van de groep: “Dat houdt in dat je wilt nadenken over het omgaan met lijden, verlies en dood. Dat je het proces van ouder worden durft aan te gaan en er juist ook de positieve dingen van ziet”. De derde pijler ‘Sociale betrokkenheid’, vindt Johke erg belangrijk, juist als je ouder wordt. Johke: “Als je denkt dat je beter met niemand wat te maken kunt hebben om zo problemen uit de weg te gaan, dan gooi je het kind met het badwater weg. Het is juist belangrijk goede contacten en hulp in de buurt te hebben”. Een van de jongste bewoners, een vrouw van vroeg in de vijftig heeft tijdens de verhuizing een hernia gekregen en wordt meteen geholpen door haar nieuwe buren met boodschappen en andere klusjes. Zo blijkt nu al dat er een vrij hechte groep is ontstaan en dat mensen voor elkaar klaar staan wanneer dat nodig is. Helga Kouwenhoven