Groen licht voor appartementen aan Kerkstraat

HAREN - De Raad van State heeft op woensdag 18 januari gunstig beschikt over een bouwaanvraag voor het oprichten van een appartementengebouw aan de Kerkstraat 2123 in Haren. In een procedure, aangespannen door aanwonenden van het toekomstige bouwterrein, heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat de bezwaren ongegrond zijn.

Aanvrager van de bouwvergunning, Domia Projecten B.V. te Haren, wordt met deze finale uitspraak nu in staat gesteld het bouwplan aan de Kerkstraat tegenover de Harener dorpskerk te realiseren. De bouwplannen voorzien in zeven appartementen aan de Kerkstraat en de Oude Hoflaan en op de begane grond een winkelruimte van 187 m2. Bij het bouwplan is een parkeerkelder ten behoeve van de zeven appartementen inbegrepen. De appartementen variëren in oppervlak van 110 tot 250 m2.

Eerste bouwaanvragen in 2010

Het bouwplan, ontworpen door Marc Prosman Architecten BV te Amsterdam, is voor de eerste maal bij de gemeente Haren ingediend op 23 december 2010. De Provinciale Welstandscommissie sprak zich lovend uit over het ontwerp: “Het mag worden gezien als een bovengemiddeld bouwplan en een verrijking van de ruimtelijke kwaliteit op deze voor Haren bijzondere plek. Als beëindiging van de reeks winkelbebouwing aan de Kerkstraat maar ook als ruimtelijke begrenzing van de begraafplaats vormt dit plan een passend element”, aldus de commissie in 2010. Destijds oordeelde de gemeentelijke commissie bezwaarschriften dat het bouwplan ten onrechte niet door de gemeenteraad was beoordeeld. Nadat dat alsnog gedaan was, handhaafden enkele aanwonenden hun bezwaren, die vervolgens door de Rechtbank Groningen verworpen werden. De Raad van State oordeelde evenwel dat er procedurefouten waren gemaakt, waardoor het bouwplan nogmaals beoordeeld diende te worden. In de procedure die daar het gevolg van was, heeft de Raad van State zich nu dus alsnog ten gunste van de projectontwikkelaar uitgesproken. De heer Jeroen Niemeijer van Domia Projecten, geboren en getogen Harener, toonde zich verheugd over de uitspraak. ‘We gaan nu voortvarend aan de slag met de verdere ontwikkeling van het bouwplan.’ Niemeijer verwacht dat het appartementencomplex in het voorjaar van 2019 gerealiseerd zal zijn. Op de plek van het nieuw te bouwen complex heeft tot in de jaren 90 van de vorige eeuw de drukkerij van de familie Niemeijer gestaan. Daarvoor was in het pand garagebedrijf Niemeijer gevestigd. K.G.E. Niemeijer verkocht zijn drukkerij aan branchegenoot Doorn. In de winkel aan de Kerkstraat was vervolgens de kopieerwinkel Print & Copy gevestigd. Thans is er de mode-accessoireszaak Hot Pepper Style gehuisvest.