Brede motorische ontwikkeling Harener jeugd met Sport Skills

HAREN - Een brede motorische ontwikkeling bij kinderen is van belang voor een ‘leven lang met plezier sporten’, Maar hoe zorg je voor deze brede motorische ontwikkeling? Om dit te bereiken is, in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen, het programma Sport Skills ontwikkeld.

Sport Skills is een 8-weeks programma waarbij kinderen van 6 tot 11 jaar elke week een andere sport van een gediplomeerde trainer krijgen. Deze tien sporten zijn specifiek gekozen op basis van praktisch toepasbare, algemene motorische vaardigheden. Door alle vaardigheden aan te spreken, zal het kind deze optimaal ontwikkelen. Jong geleerd Kinderen die een sport kiezen omdat vader of moeder dat vroeger ook heeft gedaan, het is meestal reden nummer één. Maar is dat wel de juiste keuze voor het kind? Van jongs af aan sporten kinderen bij dezelfde vereniging en beoefenen dus dezelfde sport. Hierdoor wordt het kind specialistisch opgeleid en blijft een brede motorische ontwikkeling achter. En juist deze brede ontwikkeling is belangrijk om het plezier te behouden in het sporten. Door het plezier in het sporten te vergroten, zullen zij niet alleen vaker, maar ook op latere leeftijd langer sporten. Dit is van groot belang aangezien maar 40% van de kinderen vanaf 12 jaar voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Pilot in gemeente Haren Sport Skills is ontstaan op basis van het afstudeerproject van Rick Mertens, een alumnus van de opleiding Sport, Gezondheid en Management aan de Hanzehogeschool in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen.  Afgelopen jaar zijn er in de gemeente Haren en omstreken pilots opgezet. Lokale sportverenigingen werden hierbij  in de gelegenheid gesteld een professionele training te verzorgen. Dit vergroot enerzijds de naamsbekendheid van deze verenigingen en anderzijds de kans op nieuwe leden. Het programma heeft dus niet alleen een positieve uitwerking op kinderen, maar ook op het verenigingsleven en de gemeente zelf.  Meer info? Voor meer informatie over het programma of aanmelding, kijk op www.haren.nl/sport of stuur een mail naar: sportcoaches@haren.nl.