Kennismaken met de Peter Petersenschool

HAREN - Jenaplanbasisschool de Peter Petersenschool (PPS) in Haren houdt op woensdag 18 januari een inloopochtend voor geïnteresseerde nieuwe ouders en hun kinderen.

Leerlingen uit de bovenbouw verzorgen tussen 9 en 12 uur rondleidingen en vertellen alles over hun school. Ouders, teamleden en directie zijn aanwezig om aanvullende vragen te beantwoorden en zo nodig meer uitleg te geven over het jenaplanonderwijs op de PPS. Aanmelden voor de inloopochtend hoeft niet, iedereen is van harte welkom! Hier kunt u de info-film jenaplanonderwijs bekijken: https://youtu.be/ahj9TBCiI9c Ruimte en aandacht voor ieder kind Op de Peter Petersenschool mag elk kind, ouder en leerkracht zichzelf zijn. Elk mens is tenslotte uniek. Al deze bijzondere mensen vormen samen de gemeenschap die we al jenaplanschool willen zijn. Naast de individuele ontwikkeling staat vooral het begrip ‘samen’ centraal. Op een jenaplanschool leer je tenslotte ‘samen leven’. Dit doen we aan de hand van een afwisselend weekprogramma waarin de vier vast onderdelen in ons onderwijs centraal staan: gesprek, werk, spel, viering. Theorie en praktijk gaan samen op de PPS Op de Peter Petersenschool gaan theorie en praktijk hand in hand. Leren uit boeken is nodig, maar je moet ook ervaren wat je met die kennis kunt doen. Waarom rekenen met geld? Om in een winkel je wisselgeld te kunnen natellen. Als kinderen merken waarom kennis belangrijk is, zijn ze gemotiveerd om kennis op te nemen. Gewoon goed onderwijs Jenaplanonderwijs staat voor onderwijs op maat. Niet de leerstof is het uitgangspunt, maar het kind. Peter Petersenschool biedt de leerstof aan op verschillende manieren, aansluitend bij de individuele mogelijkheden van de kinderen. Want ieder kind is anders. We willen dat de kwaliteiten en capaciteiten die uw kind in huis heeft, worden aangesproken en benut. We vinden het tevens belangrijk dat de kinderen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling. Daarom plannen ze, in samenspraak met de groepsleider, hun eigen weektaak en houden ze hun ontwikkeling bij in hun eigen portfolio. Samen in stamgroepen Jenaplanonderwijs werkt met stamgroepen, groepen van drie verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar. Elk kind ervaart hoe het is om de jongste te zijn, de middelste of de oudste. Je klein en groot voelen, hulp vragen en geven, verantwoordelijkheid nemen op verschillende niveaus… We leren van en aan en met elkaar. Daarmee komen we tegemoet aan wat de kinderen hebben te leren, maar ook leren ze een houding aan te nemen, leren ze hoe ze om kunnen gaan met zichzelf en met de ander/de anderen. Jenaplanonderwijs is onderwijs in leren samen te leven. Op de Peter Petersenschool kennen we op dit moment drie onderbouwen (0,1,2), vier middenbouwen (3,4,5) en drie bovenbouw (6,7,8). Samen in de kring Belangrijk in ons onderwijs zijn de kringen. Gezamenlijk beginnen aan de dag, en ook weer samen afsluiten. Wat gaan we doen? En wat hebben we geleerd? Heel belangrijk, want kinderen hebben reflectie en handreikingen nodig om structuur te geven aan hun bezigheden, en te leren uit hun ervaringen. Daarnaast hebben kringen een specifieke invulling – die vaak zijn voorbereid door de kinderen zelf – zoals de vertel-, de boeken-, de nieuws en de experimentenkring. Daarnaast houdt elke stamgroep klassevergaderingen waarin allerlei onderwerpen rond samen leven en leren aan de orde komen. Vanuit de klassevergaderingen worden de onderwerpen aangedragen waarover de leerlingenraad (samengesteld uit leerlingen uit groep 3 t/m 8) met elkaar en de directie praat. Durven loslaten Jenaplanonderwijs streeft ernaar kinderen waar mogelijk los te laten, en door eigen ervaringen te laten leren. Elk kind krijgt maximale ruimte voor z’n eigen ontwikkeling, maar leert uiteraard ook om samen te werken en zich aan te passen aan anderen. De Peter Petersenschool begeleidt en stimuleert kinderen bij het vinden van dat evenwicht. Stap voor stap leert ieder kind z’n verantwoordelijkheden kennen, en z’n vrijheid op een goede manier gebruiken. Belangrijk voor nu, belangrijk voor de toekomst. Samen met ouders Ouders vervullen op de Peter Petersenschool een onmisbare rol. Ze vormen het bestuur van de school middels de vereniging waaronder de PPS samen met ’t Vlot in Hoogezand valt. Dit geeft ouders grote invloed en medezeggenschap. Ouders spelen ook in de dagelijkse praktijk een belangrijke rol in onze school. Ze helpen bij de ateliers (organiseren en begeleiden workshops), koken met kinderen, begeleiden kinderen bij het inoefenen van de tafels, helpen bij het onderhoud of verzorgen de catering bij vieringen. De drempel voor ouders is erg laag op de PPS. Niet wachten achter een hek op je kind, maar ophalen in de school. En ’s morgen zijn ouders welkom om in de gang tot 9.00 uur samen een kop koffie of thee te drinken. Website PPS: http://www.jenaplanschool.nl/pps/ Adres: Rummerinkhof 6B, Haren, 050-5350566