Bestuursakkoord Groningen Ten Boer geldt niet voor Haren

HAREN - De coalitiefracties van de gemeente Haren (D66, Gezond Verstand Haren en CDA) hebben kennisgenomen van het feit dat een bestuursakkoord gesloten is tussen Groningen, Ten Boer en Marga Kool en reageren als volgt. Laatstgenoemde heeft niet namens de gemeente Haren aan tafel gezeten, maar namens de provincie.

De gemeenteraad van Haren heeft op 5 september 2016 besloten niet langer deel te nemen aan de gesprekken in het kader van een door de Provincie gewenste herindeling. Zowel College als Gemeenteraad van Haren zijn niet akkoord gegaan met het herindelingsontwerp. Lichte samenvoeging, waar het herindelingsadvies van uitgaat, is dus niet aan de orde.  bij een lichte samenvoeging dienen alle betrokken gemeenten akkoord te zijn met voorgenomen herindeling -  Het bestuursakkoord heeft dus geen enkele juridische waarde.