Overeenkomst aanleg tweede deel Fietsroute Plus ondertekend

HAREN - De directeur van Reef Infra, Edwin Oostinga en burgemeester Pieter van Veen ondertekenden woensdag 11 januari 2017 de overeenkomst voor de aanleg van het tweede deel van de Fietsroute Plus in De Twee Provinciën aan de Meerweg in Haren. Het bijzondere van deze overeenkomst is dat het aanbestedingstraject gedaan is op basis van Best Value Procurement, wat een vrij nieuwe manier van aanbesteden is.

Fietsroute Plus De gemeente Haren werkt samen met de gemeente Groningen, provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen aan het verbeteren van de fietsverbinding tussen Haren en Groningen. D+ e route Jachtlaan – Kromme Elleboog - Kerklaan met aansluiting op de Helperzoom wordt opgewaardeerd tot een Fietsroute Plus. Dit is een hoogwaardige fietsverbinding waarbij extra kwaliteit wordt geboden. Best Value Procurement (BVP) De gemeente Haren heeft voor deze aanbesteding voor het eerst de aanbestedingsprocedure Best Value Procurement (BVP) gebruikt. Bij deze opzet denkt de aannemer veel meer mee over de uit te voeren werkzaamheden dan bij een traditionele manier van aanbesteden. Belangrijke punten voor de gemeente waren hierbij onder andere een goed omgevingsmanagement, tevreden omgeving en lage onderhoudskosten. Reef Infra heeft op deze aspecten het hoogst gescoord. Vervolg aanleg Fietsroute Plus Aansluitend op de Jachtlaan, die in december is geopend als deel van Fietsroute Plus, wordt de route verder aangelegd naar de Kromme Elleboog tot het kruispunt Molenweg en via de Kerklaan tot Groningen waar de Harense Fietsroute Plus aansluit bij het Groningse deel van deze route. Het eerste deel tot aan de Schoutenlaan wordt fietsstraat net zoals de Jachtlaan. Vanaf de Schoutenlaan wordt het vrij liggende fietspad opnieuw ingericht. Deze route is uitgewerkt tot een schetsontwerp waarbij nog een aantal keuzes gemaakt moeten worden. Na de ondertekening van de overeenkomst gaat Reef Infra het schetsontwerp van de Fietsroute Plus verder uitwerken.