Zelf aan het roer

HAREN - Sjoukje Niehof (51) uit Haren is woordvoerder/adviseur van het Oncokompas. Het Oncokompas is een digitaal hulpmiddel en geeft mensen die kanker hebben (gehad) het roer in handen.

Sjoukje: "Acht jaar gelden heb ik kanker gekregen (precies in deze week moest ik wachten op de uitslag). Ik moest zelf alles uitzoeken om een goede behandeling te krijgen die bij mijn kwaliteit van leven en past en bij zou dragen aan mijn welzijn. Ik ben nu weer gezond. Sinds 6 jaar werk ik in de oncologische zorg en sinds een jaar ben ik woordvoerder/adviseur van Oncokompas. Oncokompas sluit zo aan bij een belangrijk uitgangspunt voor mij: zelf aan het roer als het kan, met hulp als het moet." Sjoukje Niehof was woensdagavond 11 januari te zien op Hallo Nederland bij NPO2 en stond onlangs in de Telegraaf. Het roer in handen Een digitaal hulpmiddel dat vrijblijvende ondersteuning geeft na de diagnose kanker en in de jaren erna is nu beschikbaar: Oncokompas. Door het invullen van een zorgvuldig samengestelde vragenlijst krijgen gebruikers gericht advies op basis van hun situatie en wanneer zij dat willen. Steeds meer mensen krijgen kanker en overleven de ziekte waardoor de vraag naar nazorg toeneemt. In Nederland krijgen jaarlijks ruim honderdduizend mensen de diagnose kanker en tweeënzestig procent van de patiënten overleeft de ziekte. Veel mensen kampen echter langere tijd met de gevolgen van de ziekte en de behandeling ervan. Bekende problemen zijn vermoeidheid, concentratieproblemen en angst voor terugkeer van de ziekte. Deze problemen maken het soms moeilijk om het dagelijks leven weer op te pakken. Als de meeste onderzoeken en behandelingen achter de rug zijn, hebben mensen nog vaak vragen over bijvoorbeeld werk, relaties, leefstijl en financiën. Oncokompas biedt ondersteuning na de diagnose kanker en in de jaren erna met gericht advies dat rekening houdt met iemands gezondheid, persoonlijke voorkeuren en maatschappelijke situatie. Inzicht en richting Het digitale hulpmiddel Oncokompas geeft inzicht in hoe iemand ervoor staat op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Diverse aspecten komen aan orde zoals voeding, zingeving, depressie en angst. Ook problemen die moeilijk te benoemen zijn of onbewust toch een rol kunnen spelen komen door het invullen van de zorgvuldig opgestelde vragenlijst naar voren. Wanneer uit de antwoorden naar voren komt dat er mogelijkheden zijn om de kwaliteit van leven  verder te verbeteren, krijgt de gebruiker gericht advies hoe dat gerealiseerd kan worden. Sjoukje Niehof: “Oncokompas geeft je de mogelijkheid om zelf weer aan het roer te staan. Als ervaringsdeskundige kan ik beamen dat het leven met en na kanker veel nieuwe vragen oproept die niet altijd eenvoudig bespreekbaar zijn met een zorgverlener. Om dan de mogelijkheid te hebben om in je eentje achter de computer te kunnen zitten en je persoonlijke situatie tegen het licht te houden en gerichte adviezen te ontvangen is zeer waardevol.” Oncokompas is een digitaal hulpmiddel dat vrijblijvende ondersteuning geeft na de diagnose kanker en in de jaren erna. Door het invullen van een zorgvuldig samengestelde vragenlijst krijgen gebruikers gericht advies op basis van hun situatie en wanneer zij dat willen. De Vrije Universiteit (VU) en VUmc in Amsterdam hebben Oncokompas ontwikkeld. Het hulpmiddel is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering en gaat niet ten koste van het eigen risico. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onderschrijven het digitale hulpmiddel. Ga voor meer informatie naar www.oncokompas.nl.