Een sterk Vmbo

GRONINGEN -   Welke middelbare scholen zijn er in en om Haren? En hoe onderscheiden ze zich van elkaar? Deze week het Montessori Vaklyceum in Groningen Zuid.

Dit jaar is het eerste jaar dat er volledig Montessori onderwijs wordt gegeven op het Vaklyceum en dat is tot nu toe goed bevallen. In plaats van strak de regels te handhaven wordt er op een gelijkwaardiger manier met de leerlingen omgegaan. Naast de gebruikelijke vakken is er ‘keuzewerktijd’: leerlingen werken via projecten aan de algemene ontwikkeling, waarbij er ook verbanden worden gelegd tussen de verschillende vakken. Verder kunnen leerlingen kiezen aan welk vak ze extra aandacht willen geven, zodat ze gemotiveerder naar school gaan. Teamleider onderbouw Bennie Gast: “Je bent veel meer leuke dingen aan het doen met de leerlingen en dat vertaalt zich naar de sfeer in de school”. Het Vmbo was jarenlang verdeeld over de verschillende vestigingen van het Zernike college. In 2016 zijn deze afdelingen gebundeld op één vestiging met alle niveaus (BB, KB en TL) en zowel onderbouw als bovenbouw. Dat geeft meer rust voor de leerlingen en de docenten kunnen het onderwijs beter op elkaar afstemmen. Bovendien wordt er op het Vmbo op een praktische manier lesgegeven, daar zijn speciale lokalen voor nodig. De eerste twee jaar zijn er klassen met BB en KB leerlingen (Basis Beroep en Kader Beroep) en klassen met KB en TL leerlingen (Theoretische Leergang, voorheen de Mavo). Toch krijgen alle leerlingen op hun eigen niveau les. De TL heeft, net als de twee praktische niveaus, vier beroepsgerichte vakken: economie en ondernemen, media en ICT, zorg en welzijn en techniek. Daar zit vaak een deel van de theorie in verstopt, bijvoorbeeld door een hoek te berekenen bij het vak techniek. Het Montessori onderwijs geeft de mogelijkheid te werken op je eigen niveau. Je kunt zelfs voor een of meerdere vakken examen doen op een hoger niveau, al is er helaas nog geen diploma dat daar rekening mee houdt. Doorstromen naar de Havo gebeurt steeds minder, mede omdat de aansluiting op het Mbo heel goed is. Cognitief sterke TL-ers kunnen kiezen voor Havo XL op het Montessori Vaklyceum. Daar hebben ze minder praktische vakken en daardoor een goede aansluiting op de Havo. Deze opleiding is gehuisvest op de Helperbrink, bij het Montessori Lyceum. Net als op het Montessori Lyceum geldt ook op het Vaklyceum “leren het zelf te doen”, worden leerlingen serieus genomen en hebben ze veel inspraak op school. Volgens Gast is zo’n positieve benadering, waarbij vertrouwen centraal staat, ideaal voor een Vmboschool: “Deze kinderen hebben soms jarenlang moeite gehad om mee te komen. Door mee te mogen denken voelen ze zich ook echt belangrijk. Dan heb je heel veel bereikt want het zelfbeeld van de gemiddelde Vmbo-leerling is toch wat lager dan een Vwo- of Havoleerling”. Het Vaklyceum wil een sterk Vmbo neerzetten met nu ook een doorgaande leerlijn. Gast: “Het toch wel negatieve beeld dat veel mensen hebben van het Vmbo gaan we hier hopelijk verbreken!” Helga Kouwenhoven