Burgercomité Haren blijft zich verzetten tegen herindeling

HAREN - Het Burgercomité Haren en 24 inwoners gaat in hoger beroep tegen de uitspraak die de Rechtbank Noord-Nederland op 2 december heeft gedaan over de gemeentelijke herindeling. De bezwaren van het Burgercomité zijn afgewezen door de kortgedingrechter.

Op www.gezondverstandharen.nl stelt het Burgercomité dat de volledig onjuiste voorstelling van zaken door GS in het herindelingsadvies en de onzorgvuldige en vooringenomen wijze waarop de zienswijzen zijn behandeld, de reden zijn geweest om het Hof te verzoeken om een spoedbehandeling. De datum van het hogere beroep is nog niet bekend