Leer mij het zelf te doen

HAREN - Welke middelbare scholen zijn er in en om Haren? En hoe onderscheiden ze zich van elkaar? Deze week het Montessori Lyceum in Groningen Zuid.

Het Montessori onderwijs gaat uit van het principe ‘leer mij het zelf te doen’. Dit betekent dat leerlingen niet meteen alles verteld wordt maar dat ze zelf uitzoeken hoe het zit. Eigen verantwoordelijkheid is daarbij erg belangrijk. Je hoeft bijvoorbeeld niet altijd alle opgaven voor wiskunde te maken maar je kunt ervoor kiezen extra oefeningen te maken voor een onderdeel waar je nog niet zo goed in bent. Rector Arno Moeijes: “Op die manier kun je werken op je eigen tempo en kun je zelf kiezen hoe je te werk gaat, welke stappen je neemt en wanneer”. Daarbij is het belangrijk veel te reflecteren: waarom had ik eigenlijk een onvoldoende en hoe kan ik beter plannen of samenwerken. Persoonlijk ontwikkeling Het onderwijs is er meer dan alleen cognitie: ook de persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Deze wordt wel altijd gekoppeld aan de maatschappij. Henri Boer, teamleider onderbouw: “Wie ben ik, hoe sta ik in het leven en in de maatschappij, daar geven wij zoveel mogelijk ruimte voor”. Daarom wordt de buitenwereld ook nogal eens naar binnen gehaald, zoals die keer dat bewoners van verpleeghuis de Maartenshof kwamen lunchen met de leerlingen. Al is het niet meer verplicht, toch lopen leerlingen nog steeds maatschappelijke stages om te leren iets voor een ander te doen zonder er zelf direct beter van te worden. Het grote geheel In het Montessori onderwijs wordt steeds weer geprobeerd alle fragmenten in een geheel te plaatsen en onderlinge verbanden te leggen. Niet alleen het hoofd maar ook hart en handen: niet alleen cognitie maar ook gevoel en ervaren door te doen. Creativiteit is daarom erg belangrijk en wordt vaak verbonden met de leervakken. Dat zie je vooral terug in de ‘ateliers’ waar gedurende ongeveer zes weken projectonderwijs wordt gegeven naast de reguliere vakken. In het atelier ‘waarom beweeg ik zo’ bijvoorbeeld wordt bij biologie de bloedsomloop behandeld, bij lichamelijke opvoeding de hartslag gemeten na een sprintje, bij wiskunde een tabel gemaakt van de cijfers en er wordt een tekening gemaakt van de gebruikte spieren. Onderbouw en bovenbouw De school is gevestigd in een prachtig Art Deco gebouw in Helpman. Het eerste jaar begint met vier klassen: een dakpan klas Tl/Havo (Havo XL), een Havo klas, een dakpan klas Havo/Atheneum en een Atheneumplus klas met extra uitdagingen. In de dakpanklassen worden leerlingen twee jaar lang op het hoogste niveau uitgedaagd. Totdat de aanbouw klaar is gaat de bovenbouw van Havo en Atheneum naar een aparte vleugel van het gebouw aan de Kerklaan in Haren. Net zoals er op de rapporten bij elk vak een positief kritische opmerking staat,wordt het diploma vergezeld van een Montessori certificaat waarin staat aan welke activiteiten leerlingen naast hun schoolwerk hebben deelgenomen. Zo wordt er duidelijk welke ontwikkeling leerlingen naast hun leervakken hebben doorgemaakt. Een school met veel meer dan alleen onderwijs! Voor meer informatie: montessorilyceumgroningen.nl Helga Kouwenhoven