Vrienden van de Hortus

HAREN - In de rubriek De Ontmoeting deze week voorzitter Jan Boland en Maaike Bennekers van vereniging Vrienden van  de Hortus.

Jan Boland is bijna een jaar bestuurslid en Maaike Bennekers is al vele jaren actief als vrijwilliger. Wie zijn de Vrienden van de Hortus? Wij zijn een vereniging die is voortgekomen uit een groep plantkundigen die de Hortus een warm hart toedroegen, waaronder Fop I. Brouwer. De Vrienden zijn mensen die behoud van de Hortus belangrijk vinden en deze financieel en deels met daden en ideeën steunen. De vereniging maakt zich sterk voor het behoud en voortbestaan van dit waardevolle culturele erfgoed. Hoe lang bestaan jullie al? De vereniging is in 1938 opgericht, getuige een uitgave van een blad van de Vereniging van Hortusvrienden “Henricus Munting”. Henricus Munting was de stichter van de Groninger Hortus botanicus in 1642. Vanaf de oprichting trachtte de Vereniging van Hortusvrienden de belangstelling groter te maken zodat de Groninger Hortus, een universitaire instelling, een grotere rol in het culturele leven van stad en ommeland kon spelen. Welke werkzaamheden voeren de Vrienden van de Hortus uit? De bestuursleden van de Vrienden van de Hortus vergaderen met SBGH  (bestuur van de Hortus), brengen ideeën naar voren, maken reclame voor de Hortus, schrijven fondsen aan,  brengen het halfjaarlijkse tijdschrift ‘Vriendenbericht’ uit, houden de website bij, staan op de Kunst - en Cultuurmarkt in Haren, op de markt van Melk en Honing in Zuidlaren en op de plantjesmarkt in de Hortus. Enkele Vrienden zijn vrijwillige medewerkers van de Hortus en participeren in de rondleidersgroep, in de redactie van Vriendenbericht, in de PR-groep, in de directie van de Hortus, NVBT (Nederlandse vereniging van botanische tuinen) activiteitengroep, baliemedewerkers,  educatie/kinderactiviteiten club of zijn tuinvrijwilliger. De Vereniging Vrienden van de Hortus is financiële partner van de Stichting Behoud Groene Hortus. Bijna alle  medewerkers, ook de directie van SBGH, zetten zich op vrijwillige basis in voor de Hortus. Aanleg Hondsrugtuin De Vereniging Vrienden van de Hortus heeft veel bijgedragen aan de Hondsrugtuin, 50.000 euro van de 200.000 euro. Dat Haren zich aansloot bij Geopark de Hondsrug is heel belangrijk geweest voor de Hortus. Eind juni 2017 is de opening van de Hondsrugtuin. U kunt de aanleg volgen op onze site. Wat voor activiteiten organiseren jullie? Wij organiseren de Vriendenlezing, het tijdschrift Vriendenbericht en de Vriendendag. Op www.vriendenhortusharen en op www.hortusharen.nl kunt u ons volgen. Maaike Bennekers: “Weinig mensen realiseren zich dat je in de Hortus een wandeling van 10 kilometer kunt maken in een zeer gevarieerde omgeving: Laarmantuin, Arboretum, rotstuin, Chinese tuin en straks in de Hondsrugtuin. Duur is het niet, voor 32.50 euro heeft u een gezinslidmaatschap waarmee u een jaar de Hortus kunt bezoeken, voor 17.50 euro heeft u een persoonlijk lidmaatschap. Eigenlijk zou iedere inwoner van de gemeente Haren lid moeten zijn van de Vereniging Vrienden van de Hortus om mee te helpen deze unieke tuin in stand te houden!” Iedereen kan lid worden van Vrienden van de Hortus. De Vereniging telt momenteel een kleine 3000 leden. Er staan nog meer mooie activiteiten op stapel in 2017. Er komt een boekje uit over de Laarmantuin en een App. Ook komt er een boek over de Hortus uit. In 2017 bestaat de Hortus 350 jaar en het is tevens het jaar van de botanische tuinen! Kirsten van der Weide