Nieuwe voorzitter RvC Huis voor de Sport Groningen

GRONINGEN - Op 14 december 2016 is Frank de Vries (51) door de zittende commissarissen benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Huis voor de Sport Groningen. Hij volgt per die datum Philip Wagner op. Philip Wagner blijft nog aan als commissaris tot de nog openstaande vacature binnen de RvC is ingevuld.

Frank de Vries is geen onbekende in de sportwereld. Hij is jarenlang locoburgemeester en wethouder geweest van de gemeente Groningen, waarvan ook enkele jaren als wethouder sport. Frank de Vries is jurist en heeft lange tijd (1989-2006) aan de RUG gewerkt als docent en onderzoeker. Hij woon in de stad Groningen en werkt als adviseur voor (semi) publieke organisaties en houdt zich vooral bezig met vraagstukken over samenwerking en de toepassing van nieuwe wet- en regelgeving door provincie en gemeenten.  Frank de Vries is op verschillende manieren actief (geweest) in de sportwereld. Onder meer als bestuurslid van roeivereniging De Hunze tussen 1991-1998 en vanaf 2016 opnieuw. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Topsport Noord. De Vries: “Ik vind sport een uniek bindmiddel in onze samenleving en hou er  niet alleen zelf van om te sporten (3 tot 4 x per week), maar begeleid als coach/trainer ook jonge roeiers bij hun sportieve ambities. Huis voor de Sport Groningen (HvdSG) vervult in mijn ogen een belangrijke rol in de sportinfrastructuur in de provincie Groningen. HvdSG stelt verenigingen in staat om goed te (blijven) functioneren. HvdSG is daarmee een onmisbare schakel voor de breedtesport in Groningen. Die maatschappelijke doelstelling is voor mij een krachtige drijfveer om mij als voorzitter van de RvC in te zetten. Ik ga dat met veel plezier en sportieve energie doen.”

Huis voor de Sport Groningen

Huis voor de Sport Groningen maakt zich sterk voor een actieve, gezonde leefstijl in de provincie. De organisatie wil Groningers in beweging brengen en houden door het ontwikkelen en organiseren van sport- en beweegprojecten. Dit gebeurt lokaal op zowel beleids-, coördinerend- als uitvoerend niveau. De belangrijkste organisaties die worden ondersteund zijn gemeenten, sportverenigingen en onderwijsinstellingen.