Gemeente Haren zet in op verbetering van de dienstverlening

Haren - HAREN - De gemeente Haren heeft een goede dienstverlening hoog in het vaandel staan. Uit het klantentevredenheidsonderzoek, dat afgelopen anderhalf jaar is uitgevoerd, is gebleken dat inwoners over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening. Toch is er ruimte voor verbetering. Met een aantal veranderingen die op 1 januari 2017 ingaan probeert de gemeente de balie, telefonische en onlinedienstverlening zoveel mogelijk op de wensen van de inwoners af te stemmen en tevens de kwaliteit ervan te verbeteren.

Avondopenstelling balie Publiekszaken

Een veel gehoorde wens uit het klanttevredenheidsonderzoek is een avondopenstelling van de balie Publiekszaken. Aan deze wens wordt invulling gegeven door op maandagavond tot 19.00 uur open te gaan. Daarmee wordt een mogelijkheid gecreëerd om buiten kantooruren bijvoorbeeld een aanvraag voor een reisdocument of rijbewijs te doen, een verhuizing door te geven of een uittreksel aan te vragen.

Balie Publiekszaken meer dagdelen open

Naast een avondopenstelling zal de balie Publiekszaken meer dagdelen open gaan. Is de balie nu nog vijf dagdelen open, vanaf 1 januari 2017 kunt u zeven dagdelen terecht aan de balie Publiekszaken. De wijzigingen van de openingstijden zijn terug te vinden op www.haren.nl.

Afhalen reisdocumenten en rijbewijzen bij receptie

Het afgelopen half jaar is op basis van een proef gestart met afhalen van de reisdocumenten en rijbewijzen bij de receptie. Een bezoek aan de balie Publiekszaken is daarvoor niet meer nodig. Gedurende de openingstijden van het gemeentehuis kan men zonder afspraak deze documenten afhalen. In 2017 kunt u bijna 40 uur per week terecht in het gemeentehuis voor het afhalen van een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Voor de proef was dat 21 uur per week. Vanwege de vele positieve reacties op deze verruiming wordt deze manier van werken structureel toegepast.

Verkorten van wachttijden

In sommige perioden van het jaar zijn de wachttijden bij de balie Publiekszaken hoog te noemen. Wachttijden van een half uur zijn geen uitzondering. Om de wachttijden bij de balie terug te dringen wordt er in 2017 uitsluitend op afspraak gewerkt bij de balie Publiekszaken. Via de website www.haren.nl is eenvoudig een afspraak te maken. Het uitsluitend werken op afspraak maakt het overigens ook mogelijk om op meer dagdelen open te gaan en een avondopenstelling aan te bieden.

Online dienstverlening

Naast de veranderingen bij de balie Publiekszaken zet de gemeente ook in op verbetering van de online dienstverlening via www.haren.nl. Het doen van zaken kan dan op momenten worden gedaan die voor de inwoner uitkomt; voor een aantal producten is men niet meer afhankelijk van de openingstijden van de balie Publiekszaken. De gemeente gaat in 2017 het aantal online af te handelen producten gestaag vergroten. Voor het doorgeven van een verhuizing hoeft u nu in veel gevallen al niet meer naar het gemeentehuis te komen. Ook kunt u via de website gemakkelijk een parkeervergunning en bezoekersschijf schilgebied bestellen. Om de online dienstverlening te promoten is het vanaf 2017 mogelijk een uittreksel basisregistratie personen voor een gereduceerd tarief aan te vragen. Het aanvragen van een uittreksels basisregistratie personen aan de balie kost 15,-. Via de website betaalt u slechts € 9,50.

Continu aandacht voor kwaliteit dienstverlening

De gemeente blijft de kwaliteit continu meten. Ook in 2017 wordt dit onder andere gedaan door het klanttevredenheidsonderzoek uit te blijven voeren. De suggesties die deelnemers aandragen blijft de gemeente meenemen om de dienstverlening kwalitatief te verbeteren en om aansluiting te houden bij de wensen van de inwoners.