Het belang van vrouwen

HAREN - Dit najaar vroeg minister Schipper om een intelligentere oplossing voor integratieproblemen dan de grenzen te sluiten. Stichting Femina denkt daar een belangrijke bijdrage aan te kunnen leveren.

Stichting Femina is opgericht vanuit de overtuiging dat integratie van migranten alleen kan slagen als ook de vrouwen integreren. Vrouwen spelen namelijk een cruciale rol in het gezin en wanneerzij niet integreren zullen hun man en kinderen veel meer moeite hebben hun weg te vinden in de maatschappij. Het is belangrijk dat vrouwen de samenleving begrijpen zodat ze weten hoe ze hun kind kunnen begeleiden en wanneer ze moeten ingrijpen om problemen te voorkomen. Volgens Mastoora Sultani, bestuursvoorzitter van de stichting, is juist de integratie van vrouwen een knelpunt. Het grootste deel van deze vrouwen komt uit landen waar ze weinig rechten hebben. Sultani: “Vele van hen hebben hun weg niet gevonden in de samenleving door de druk van hun man, hun familie en hun cultuur. In het land van herkomst hebben ze vaak weinig rechten, nu zijn ze in een vrij land maar hebben ze nog steeds geen rechten!” De inburgeringscursus biedt lang niet voldoende voorlichting om de kloof tussen de verschillende culturen te overbruggen. Naast de taallessen wordt er informatie gegeven over zaken als kaas, klompen en geografie maar dat is volgens de stichting niet wat migranten nodig hebben. Ze komen uit een heel andere wereld en hebben veel hulp nodig bij de mindset die ze moeten maken. Sultani: “Vaak hebben ze een heel verkeerd beeld van de samenleving. Ze weten niet wat voor problemen er spelen en hebben onze vrijheid heel anders geïnterpreteerd, alsof er hier geen regels zijn. Maar aan de regels wordt niet veel aandacht besteed”.

Cursus ‘In Holland staat mijn huis’

In januari 2017 start stichting Femina in diverse gemeenten cursussen voor vrouwen: ‘In Holland staat mijn huis’. Vrouwen krijgen voorlichting over hun rechten en plichten in Nederland en er wordt gediscussieerd over verschillende thema’s. De culturele drempel om over privézaken te praten kan erg hoog kan zijn en daarom is er ook een spreekuur waar vrouwen terecht kunnen met hun persoonlijke problemen. Omdat Sultani zelf vluchteling is en het hele proces van integratie heeft doorgemaakt, weet ze goed hoe ze de vrouwen kan bereiken. Ze legt niet alleen de regels uit die hier gelden, ze verwijst ook naar de regels die gelden binnen haar eigen cultuur. Iemand geen hand willen geven vertaalt ze bijvoorbeeld naar het de rug toedraaien naar iemand die bij je aan de deur komt. Sultani: “Dan begrijpen ze heel goed dat dat niet kan. Een andere cultuur is als een vreemde taal maar als je het vertaalt naar je eigen taal wordt het makkelijker”. Minister Schippers is erg geïnteresseerd in de benadering van stichting Femina en wil het cursusprogramma steun geven om verder uit te groeien. Ook andere bewindslieden in de Eerste en Tweede Kamer staan zeer positief tegenover het initiatief van Femina en hebben hun steun toegezegd. Vrouwen hebben veel kansen in Nederland, als ze leren hun kansen te pakken is dat niet alleen goed voor zichzelf maar ook voor hun familie en voor de Nederlandse samenleving. Voor meer informatie: www.stichtingfemina.nl Helga Kouwenhoven