Comité schenkt geld voor landschapsonderhoud

HAREN - Het Comité Regio Groningen-Haren heeft zesduizend euro beschikbaar gesteld aan Landschapsbeheer Groningen voor het onderhoud van het landschap in het buitengebied tussen Haren en Groningen.

Beheer landschapselementen ‘tussengebied’ Haren - Groningen

Landschapsbeheer heeft deze gift dankbaar in ontvangst genomen. Het bedrag zal worden benut voor het beheer van de karakteristieke houtwallen, meidoornhagen en poelen in het gebied. Eind 2015 heeft het Comité Regio Groningen-Haren zichzelf opgeheven. Tijdens haar bestaan zette het comité zich met ruim driehonderd trouwe donateurs in voor de kwaliteit van het ‘tussengebied’ tussen Groningen en Haren.

Bewustwording

In eerste instantie om de aanleg van een zuid tangent (A28-A7) door het gebied tegen te houden. De laatste tien jaar was het doel ervoor te zorgen dat de nieuwbouwplannen voor Haren-Noord in het landschap zouden worden ingepast. Het comité leverde een belangrijke bijdrage aan de bewustwording van de bijzondere landschapskwaliteit van dit gebied bij burgers én politici.

Schenking

Bij het beëindigen van de activiteiten besloten bestuursleden van het comité, Freerk Hoving, Reint Klok en Uko Vegter, de middelen die nog in kas zaten te verdelen onder Landschapsbeheer Groningen en het Groninger Landschap. Mede dankzij de bijdrage van het Comité Regio Groningen-Haren kan Landschapsbeheer Groningen  weer zorgdragen voor het noodzakelijke onderhoud van de houtwallen, meidoornhagen, poelen en dobben in Haren, samen met de gemeente, de provincie en de agrarische natuurvereniging Stad en Ommeland.