Schenking Comité Regio Groningen-Haren voor Landschapsbeheer Groningen

GRONINGEN - Het Comité Regio Groningen-Haren heeft 6000 euro geschonken aan Landschapsbeheer Groningen. Het geld is bedoeld voor het onderhoud van het landschap in het buitengebied tussen Haren en Groningen.

Landschapsbeheer Groningen heeft inmiddels aangegeven het geld te gebruiken voor het beheer van de karakteristieke houtwallen, meidoornhagen en poelen in het gebied. Het Comité Regio Groningen-Haren heeft zichzelf eind 2015 opgeheven. Bij het beëindigen van de activiteiten besloten de bestuursleden Freerk Hoving, Reint Klok en Uko Vegter de middelen die nog in kas zaten te verdelen onder Landschapsbeheer Groningen en het Groninger Landschap.

Comité Regio Groningen-Haren

Het Comité Regio Groningen-Haren heeft zich met ruim 300 trouwe donateurs ingezet voor de kwaliteit van het ‘tussengebied’ tussen Groningen en Haren. In eerste instantie om de aanleg van een zuidtangent (A28-A7) tegen te houden. De laatste 10 jaar was het doel ervoor te zorgen dat de nieuwbouwplannen voor Haren-Noord in het landschap zouden worden ingepast.