Ridder in de Orde van Oranje Nassau

GRONINGEN - Op zondag 11 december 2016 werd aan de heer G. J. Niemeijer uit Haren door burgemeester Van Veen van de gemeente Haren een Koninklijke onderscheiding uitgereikt in de Martinikerk te Groningen.

De heer Niemeijer was in 1962 oprichter van 'De Cantorij van het Groninger Studentenpastoraat' (hierna GSp). Gedurende meer dan vijftig jaar heeft de heer Niemeijer met de Cantorij en zijn ontelbare composities een meer dan gemiddelde, niet alleen kwantitatieve, bijdrage aan de Nederlandse Kerkmuziek geleverd. Die bijdrage is van een hoge artistieke kwaliteit. Een bijdrage ook die het kader van de liturgie van het GSp in de Martinikerk te Groningen overstijgt. De composities van Niemeijer worden in kerkelijke gemeenten in heel Nederland uitgevoerd. Daarbij wordt een grote bijdrage geleverd aan de Nederlandse Kerkmuziek.

De Cantorij

Vanaf 1967 werd door de Cantorij medewerking verleend aan de diensten van de Gereformeerde Studentengemeente Groningen, die later ging samenwerken met het Hervormde Studentenpastoraat onder de naam Groninger Studentenpastoraat. De kwaliteit van de Cantorij was vanaf het begin al zo hoog, dat medewerking gevraagd werd aan NVCR/IKON-radio- en televisieopnamen, om het net tot stand gekomen Liedboek van de Kerken ingang te doen vinden in de liturgie van de Nederlandse protestantse kerken.

Staat van dienst

In 1975 gaf de heer Niemeijer met de Cantorij, ter vervanging van het Nederlands Kamerkoor, de eerste uitvoering van Willem Vogels 'Triptiek', een ter gelegenheid van een internationaal hymnologencongres in opdracht van het ministerie van CRM gecomponeerd werk. Voor NCRV/IKON-werkte hij met de Cantorij mee aan radio- en televisieprogramma’s waarin het kerklied in vele vormen centraal stond. Hij leverde tevens een aantal bijdragen aan de bundels 'Zingend geloven'. De heer Niemeijer componeerde zelf onnoemelijk veel: zettingen bij psalmen en gezangen, acclamaties, tafelgebeden, motetten en passies. Allemaal in een modern en toegankelijk klankidioom. Hij is er altijd in geslaagd dat gebruiksaspect te verbinden met een hoge artistieke kwaliteit. Concessies daaraan werden niet gedaan, want de heer Niemeijer was en is vakman. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de GSp heeft de Cantorij een CD uitgebracht met uitsluitend werk van hem. De heer Niemeijer componeerde niet alleen met muziek maar ook met teksten. Moderne poëzie, zeker niet alleen religieus, werd door hem verweven met teksten uit de christelijke traditie. Een veelzeggend voorbeeld is ‘de Nacht’, geschreven in opdracht van het 4-mei-Project voor de 4-mei herdenking in 2009. Een indrukwekkende compositie, zowel muzikaal als tekstueel. Een uitvoering door het koor van het 4-mei-project in Duitsland maakte indruk, evenals die van de Cantorij zelf in de Martinikerk in Groningen. Tot slot mag niet onvermeld blijven de vijf HW-nismen die Niemeijer in 2015 schreef: vijf op muziek gezette klankdichten van Hendrik Werkman. De heer Niemeijer schreef ze op verzoek van Prof. Dr. Henk van Os voor de opening van de Werkman-expositie in het Groninger Museum. Van Os had de Cantorij twee ‘probeersels’ horen uitvoeren in een dienst in de Martinikerk en verbond daar vervolgens zijn verzoek aan om de hele serie klankdichten op muziek te zetten. Ook in Duitsland, waar de expositie te zien is geweest, zijn deze HW-nismen uitgevoerd. De heer Niemeijer heeft een imposante staat van dienst en heeft in de afgelopen meer dan vijftig jaar enorm veel gerealiseerd en opgebouwd. Vanwege zijn bijzondere functievervulling zoals hierboven omschreven, werd de heer Niemeijer tijdens het laatste optreden van 'De Cantorij van het Groninger Studentenpastoraat' op 11 december 2016  benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.