Worden wie je bent

HAREN - Welke middelbare scholen zijn er in en om Haren? En hoe onderscheiden ze zich van elkaar? Deze week het Parcival College in Groningen.

De school heeft 870 leerlingen en is verdeeld over drie gebouwen. Toch zitten de Mavo, Havo en Vwo niet elk in een apart gebouw omdat het gemeenschappelijke heel belangrijk wordt gevonden.  Bij de creatieve vakken worden de drie niveaus zelfs gemixt. Er is een tweejarige brugklas: Mavo (tl)/Havo of Havo/Vwo. Voor leerlingen voor wie het beter is in een kleinere klas te zitten en wat langer over de Mavo te doen is er een aparte richting: de ‘C-stroom’. De Havo heeft een jaar extra omdat er van uit wordt gegaan dat leerlingen er vóór hun 18e jaar vaak nog niet aan toe zijn een goede keuze te maken voor vervolgonderwijs. Het Parcival College is een Vrije School hetgeen betekent dat de doelstellingen van het onderwijs worden vormgegeven op basis van de ideeën van de antroposofie. Leerstof is ontwikkelingsstof Met “Worden wie je bent” wordt bedoeld dat leerlingen hun aangeboren kwaliteiten en vermogens kunnen ontwikkelen. Het vermogen om zich kennis eigen te maken wordt belangrijker gevonden dan het vergaren van kennis omdat deze kan verouderen. Yolanda Eikema, afdelingsleider bovenbouw: “Het gaat dus niet om het lesje wiskunde maar om het vermogen logische verbanden te trekken”. Op deze manier worden leerlingen niet alleen voorbereid op de maatschappij zoals die nu is maar vooral op de maatschappij van de toekomst. Er wordt naar gestreefd de leerstof altijd aan te bieden in een context. Bij biologie bijvoorbeeld worden naast genetica ook de sociaal-maatschappelijke context en de ethische achtergronden behandeld. Leerstof past bij ontwikkelingsfase Er wordt veel gewerkt met thema’s die gedurende drie weken zoveel mogelijk aan de orde komen bij alle vakken. Deze thema’s passen bij de levensfase waarin de kinderen zich bevinden. In de eerste klas bijvoorbeeld is alles nieuw en zijn leerlingen nieuwsgierig en explorerend. Daarom wordt het jaar begonnen met het thema ‘ontdekkingsreizen’. In de derde klas gaan volgens Eikema sympathieën en antipathieën een grote rol spelen en ontstaat er vaak een weerstand tegen de gevestigde orde. Bij geschiedenis wordt dan bijvoorbeeld de Franse Revolutie behandeld, bij scheikunde gaat het over verbrandingsprocessen en bij drama staat het conflict een aantal weken centraal. Denken, voelen en willen Behalve de cognitieve ontwikkeling wordt er ook aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de wilsontwikkeling: niet alleen denken maar ook voelen en willen. Er zijn daarom maar liefst zes creatieve vakken: hout, metaal, tekenen, drama, dans en euritmie. Deze vakken zijn niet alleen bedoeld voor de creativiteit en de ontwikkeling van het gevoel maar ook voor de wilsontwikkeling. Eikema over het vak hout: “Als je iets teveel afzaagt dan past het niet meer, het kan alleen maar heel precies. Dat zit echt in het wilsgebied”. Verbinding Een ander uitgangspunt is dat je pas echt iets leert als je je verbindt met wat je doet. De grote hoeveelheid prikkels die kinderen te verwerken krijgen kan volgens Eikema een enorme vluchtigheid met zich meebrengen. Om zich te kunnen verbinden met de stof moeten leerlingen of begrijpen waar het nodig en nuttig voor is, of ze moeten het leuk vinden er mee bezig te zijn. Docenten hebben daarbij een ondersteunende rol. Eikema: “Wat ons onderscheidt van het reguliere onderwijs is dat wij wat meer handvaten hebben om die ontwikkeling te zien”. Op het Parcival College wordt je wie je bent! www.parcivalcollege.nl Helga Kouwenhoven