Torion fuseert niet met Tinten

HAREN - In afwachting van definitieve besluitvorming over de gemeentelijke herindeling heeft het bestuur van Torion onlangs besloten de eerder bekende gemaakte intentieverklaring tot fusie met Tinten Welzijnsgroep Gieten in te trekken.

Voor de richting waarin Torion de komende jaren samenwerking en mogelijk fusie zoekt, wordt mede bepaald door de vraag of de gemeente Haren wel of niet fuseert met de gemeenten Groningen en Ten Boer. Daarom wil Torion de komende periode gebruiken om meerdere mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Het bestuur van Torion heeft drs. D.T. (Don) ten Brink bereid gevonden vanaf 1 november jongstleden de directie voor de komende periode op zich te nemen. Hij was reeds vanaf 1 april jl. aangesteld als directeur op interim basis. Het bestuur van Torion verwacht dat met deze benoeming de samenwerking op constructieve wijze wordt voortgezet.