Uitspraak kort geding Burgercomité deel 2

GRONINGEN - Vrijdagochtend de december heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding van het Burgercomité versus de Provincie Groningen. Het Burgercomité eiste o.a. dat de Provincie zou stoppen met de herindelingsprocedure omdat deze niet volgens eerder gemaakte afspraken verloopt. De rechter oordeelde echter dat zij geen rol kan spelen in een herindelingsprocedure en verwees hiervoor naar een arrest van de Hoge Raad van 1999. Het is aan politieke organen als Provinciale Staten, de regering en het parlement om zich een oordeel te vormen over de rechtmatigheid van het handelen van GS van Groningen.

Meneer Biezeveld van het Burgercomité is erg teleurgesteld over de uitspraak. De rechter is naar zijn idee voorbijgegaan aan het argument dat door zijn advocaten naar voren is gebracht, namelijk dat dit arrest nooit bedoeld kan zijn als vrijbrief voor onrechtmatig handelen door een provincie. De rechter heeft echter niet geoordeeld dat het handelen van de Provincie wel rechtmatig is. De Provincie heeft volgens Biezeveld dan ook niet gewonnen.