Uitspraak kort geding Burgercomité

GRONINGEN - Vrijdagochtend 2 december 2016 heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding van het Burgercomité versus de Provincie Groningen.

Alle vorderingen zijn afgewezen, onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad van 1999. Hierin is destijds uitgesproken dat er bij een herindelingsprocedure geen rol is voor de rechter. Het is aan politieke organen als Provinciale Staten, de regering en het parlement om zich een oordeel te vormen over de rechtmatigheid van het handelen van GS van Groningen.