Harense Toestanden beëindigt discussie herindeling

HAREN - De redactie van Harense Toestanden heeft in overleg met de beheerders besloten de discussie over de herindeling te beëindigen. "Dit naar aanleiding van de vele reacties van onze lezers. Ze zijn de discussie moe", zo kondigde Paul van Weringh donderdag 1 december jongstleden aan.

Paul van Weringh: "Voor- en tegenstanders hebben in de afgelopen twee jaar voldoende gelegenheid gehad tot discussie. De burger heeft recht op een antwoord. Vrijdag 2 december doet de rechter uitspraak over het kort geding. In deze zaak spande het Burgercomité de provincie voor de rechter inzake de herindeling. Daar zullen we de lezers nog wel van op de hoogte brengen. Zolang er geen duidelijkheid is zullen we verder geen publicaties meer doen omtrent de herindeling. Wel zullen één keer per maand verslag blijven doen van de raadsvergadering. We hebben gezien dat dat op prijs wordt gesteld, zowel in de krant als op Facebook."