Gemeenteraad Haren wacht op de uitspraak kort geding

HAREN - De gemeenteraad van Haren wacht op de uitspraak van het kort geding dat Burgercomité Haren aanspande tegen de Provincie, om hun definitieve zienswijze over de gemeentelijke herindeling in te dienen. Afgelopen maandag 28 november werd tijdens de gemeenteraadsvergadering de zienswijze al wel goedgekeurd door de meerderheid van de gemeenteraad. De uitspraak van het kort geding is vrijdag 2 december.

De zienswijze, ofte wel brief, gaat in op de redenen waarom de gemeente Haren niet wil fuseren met Groningen en Ten Boer. D66, Gezond Verstand Haren en CDA, de raadsmeerderheid, zijn tegen en fusie met Groningen en Ten Boer. In de brief zijn enkel de argumenten van de tegenstanders van de herindeling te horen, niet die van de voorstanders. De minderheid heeft van het college geen stem gekregen. Dit is een doorn in het oog van de oppositie. De oppositie stemde dan ook tegen de zienswijze. Burgercomité Haren heeft (samen met 25 burgers) een kort geding aangespannen tegen de Provincie waarmee ze willen bereiken dat het herindelingstraject wordt stopgezet zolang de gemeente Haren niet instemt met herindeling.