Het doek valt voor operettevereniging A.D.O.

EELDE-PATERSWOLDE -   Na 90 jaar stopt operettevereniging A.D.O. Minder publieke belangstelling voor operettemuziek, terugloop van het aantal zingende leden en de kwaliteit van de uitvoeringen die steeds meer onder druk komt te staan, hebben de leden doen besluiten de operettevereniging A.D.O. te Eelde-Paterswolde na 90 jaar op te heffen. In de bijzondere ledenvergadering van afgelopen maandag 28 november  is de besluitvorming voor opheffing in goede harmonie tot stand gekomen.

Operettevereniging ADO heeft zowel binnen als buiten de dorpsgemeenschap van Eelde-Paterswolde decennia lang een belangrijke rol vervuld. Zowel op muzikaal als op sociaal vlak had de vereniging groot aanzien, getuige de vele jaren lidmaatschap van de leden en de vele activiteiten die door A.D.O. jaarlijks werden georganiseerd. Naast de vele operette uitvoeringen, leverde de vereniging ook vele jaren een grote bijdrage aan het traditionele nieuwjaarsconcert in sportcomplex De Marsch. A.D.O.’s ‘Wienercafé’, de gezellige feesttent tijdens het jaarlijks bloemencorso, met bediening in operette kleding, was voor vele bezoekers jaren lang een begrip en heeft bij velen onuitwisbare herinneringen achter gelaten. In het noorden gold A.D.O. als een van de toonaangevende operetteverenigingen. De producties van de operette uitvoeringen door een amateurvereniging hadden door de grote inzet van leden en vrijwilligers een professioneel karakter. Het in eigen beheer vervaardigen van decor en kleding en het verzorgen van licht en geluid ondersteund door enthousiaste orkestleden van buitenaf, stonden borg voor mooie uitvoeringen in eigen dorp en in diverse noordelijke theaters. De in eigen beheer vervaardigde kleding wordt samen met allerhande overige soorten kleding sinds ‘jaar en dag’ verhuurd door A.D.O.’s kledingverhuur. Dank zij de opbrengsten van de verhuur is A.D.O. in staat geweest grote producties op de planken te brengen. Getracht zal dan ook worden om een goede invulling te vinden voor de kledingverhuur, dat is gevestigd in het gebouw ‘De Notenkraker’ aan de Schoollaan te Paterswolde. Ook voor de stichting Exploitatie Schoollaan 16 te Paterswolde als beheerder van het gebouw ‘De Notenkraker’ en waar A.D.O. onderdeel van uit maakt, zal in overleg met de gemeente als eigenaar van het gebouw naar een nieuwe (beheers) constructie gezocht moeten worden. De vele mooie herinneringen aan operettevereniging A.D.O. zullen bij de leden, oud-leden en allen die er in welke hoedanigheid dan ook bij betrokken waren, gekoesterd worden en onuitwisbaar zijn.