Hampex Haren 2016

HAREN - Hampex Haren vond 18 november plaats. Om het jaar organiseert Stichting Hampex Haren in de avond en nachtelijke uren, een survival- & puzzeltocht door de wildernis van de gemeente Haren. Onderweg komen de teams denkopdrachten en doe-opdrachten tegen die hen verder helpen om de tocht te kunnen vervolgen. Welk team de minste tijd nodig heeft om de tocht te volbrengen wint. Team Mamasali is de grote winnaar, gevold door SAFTP en WHAM. Er deden 94 deelnemers mee, 18 teams. Lees hier het verslag en krijg een goede indruk van Hampex Haren.

Verslag Hampex Haren 2016

Van de 18 teams die hebben meegedaan waren er 3 teams met alle gevonden letters. Er waren toch nog wat teams die een foute letter hadden genoteerd of letters hadden gemist. Dit leverde 10 minuten extra straftijd op. Een gemiste post 15 minuten straftijd. Het laatste team heeft door omstandigheden de tocht halverwege gestaakt. De tocht is verder door iedereen volbracht  al leverde dat hier en daar toch nog enige hoofdbrekens op. De start begon met de fluoriscerende route en ging over in de kleurenroute. Er waren groepen die het begin van de route niet konden vinden omdat men kleuren zocht. De kleur gaf echter links, rechts etcetera aan. Door de wijk heen, de rijkstraatweg over. Start van de gps- en daarna de radioroute. Deze route was de week er voor via Haren FM te beluisteren of anders via uitzending gemist. De rode leds en de korte blindevlekroute leverde geen problemen op. De videoroute werd door menigeen al herkend bij de start. Na de reflectoren de striproute. Deze was zeker niet gemakkelijk maar met goed lezen en opletten was deze goed te volbrengen. Veel teams gingen hier de mist in. Na de post de windrichtingenroute, de bakens volgen tot de wateropdracht. Hier was de wateroversteek van het Noord- Willems kanaal. Met bootjes van scout Bestevaer werd men naar de overkant gezet. Hier stond ook de chocopost die gelijk na het opbouwen door een windvlaag de lucht in ging. Dit leverde extra stress op maar men was toch in staat een fatsoenlijke chocopost neer te zetten. Na de chocopost de vectorroute. Iets makkelijker gemaakt door het aantal meters erbij te zetten. Toch waren er aantal teams die met nummer 4 te ver doorliepen en zo de wateropdracht van de scouts Tecumseh met de hefboomopdracht mis liepen. De QR-route ging prima met de smalle oversteek met ladder of tritons. Dan door het weiland op zoek naar het uienspoor. Sommige teams liepen te ver door het weiland maar ontdekte ook wel weer snel het uienspoor. De doppenroute was geen probleem tot het net. Bij deze opdracht ging men met een bekertje water het net oversteken. Vervolgens de pestkaartenroute langs het voetbalveld richting Appelbergen. Door Appelbergen de spookroute weer terug naar het palviljoen waar de snert klaar stond! Vrijdag 9 november 2018 staat de volgende Hampex gepland. De organisatie hoopt jullie allemaal weer aan de start te kunnen verwelkomen! www.hampexharen.nl