Het verleden herbeleven

HAREN - In de rubriek De Ontmoeting deze week Henk Werners uit Haren. Henk Werners neemt de bewoners van diverse zorgcentra in Haren regelmatig mee op een virtuele tocht over en langs de Hondsrug in het Haren van vroeger.

Met historische beelden en plaatjes, ooit het bezit van wijlen G. Wedda, heeft Henk de afgelopen tijd weer de bewoners van de Dilgt, de Zonnehof, Westerholm en Maarwold 'bij de hand' genomen om dit verleden in woord en beeld in herinnering te brengen. Voorzien van anekdotes en informatie uit oude tijden, afgewisseld met op de historie gerichte filmpjes en met meezingers van Toon Hermans, Ede Staal en Wim Sonneveld, weet Henk de toehoorders te boeien want de sessies eindigen veelal met de vraag:  'Wanneer krijgen we het vervolg te zien?' Begin jaren 60 trok Henk van Zuidwolde naar Haren om voor het Ministerie van Landbouw voorlichting te geven aan veehouders over melkwinning en de vee- en paardenkeuring. In 1964 kwam hij in een woning terecht in Haren met wijlen zijn vrouw. Het was een prachtige tijd! Een dag na de receptie op zijn 25-jarig huwelijksfeest, kreeg Henk het voorstel van de heer Pon om als hoofdvertegenwoordiger in de verkoop van stierensperma en embryo's te gaan werken. Na drie maanden nadenken besloot Henk de sprong te wagen. Henk: "Het was een mooie kans op mijn vijftigste!" Vanwege zijn werkzaamheden maakte Henk veel reizen naar Canada en de USA. Op zijn 64ste ging Henk met pensioen. Stilzitten was er voor Henk niet bij. Hij ging op verzoek als vrijwilliger bij Stichting Welzijn Ouderen aan de slag. Ook werd hij gevraagd voor de seniorenraad. Na bestuurslid te zijn geweest was Henk ruim acht jaar voorzitter van de voormalige ANBO Haren. In deze periode bood de wijlen heer G. Wedda zijn dia's van oude ansichten van Haren aan. De dia's zijn nu in bezit van Old Go. Henk zocht alle dia's uit en bezocht mensen voor bijpassende verhalen en anekdotes. Henk: "Dit ligt aan de basis van de virtuleletocht die ik nu geef aan de bewoners van de Zorgcentra in Haren. Het geeft mij een boost als ik telkenmale hoor en zie dat anderen, ook zij die alles niet meer meekrijgen, er herkenning en levensvreugd aan beleven. Onlangs is de heer G. Wedda overleden. Het was bijzonder om daags na zijn overlijden de virtuele tocht te geven. Hij zorgde immers voor een groot deel van het materiaal. Ik heb er echt even bij stil gestaan met de aanwezigen."  De virtueletocht over en langs de Hondsrug in het Haren van vroeger start bij het Sterrebos in Groningen en vervolgt zijn route langs de Rijksstraatweg naar en door Haren. Er zijn afspraken gemaakt met de Zorgcentra om op vaste tijdstippen per maand vervolgseries te verzorgen. Inmiddels is daar ook een soortgelijk verzoek van de NOVO aan de Torenlaan bijgekomen, met als gevolg dat bewoners en omwonenden er aldaar, vanaf februari 2017, ook kunnen gaan genieten van Henk Werners zijn virtuele tocht over en langs de Hondsrug in het Haren van vroeger. Kirsten van der Weide