Van elkaar leren

HAREN - In de rubriek Handel & Wandel deze week Tatjana Schut, coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Haren.  Nieuw bij het CJG is het Ouder & Kindcafé. De aftrap vindt vrijdag 2 december plaats.

Het CJG Haren is gehuisvest in de Brede school de Octopus aan de Mellenssteeg. Het consultatiebureau en de GGD vallen ook onder het CJG Haren. Het CJG Is al zes jaar actief in Haren. Schut: "Vorig jaar hebben we het  vijf- jarig bestaan groots gevierd. Voor het zes- jarig bestaan hebben we in oktober een festival georganiseerd waarbij we aansloten bij de Opvoedingsweek. Dit was een groot succes met bijna 300 bezoekers! Hoeveel medewerkers telt het  CJG?  Het CJG Haren bestaat uit een coördinator, zeven gastvrouwen,  jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, de consultatiebureau-assistente en voor een aantal uren is er een medewerker van Elker werkzaam. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met andere organisaties zoals Torion en de gemeente Haren. De gastvrouwen hebben een belangrijke taak binnen het CJG Haren. Zij verwelkomen de ouders die met hun kind op het consultatiebureau komen. De gastvrouwen signaleren wat er speelt onder jonge ouders en het CJG Haren kan hier eventueel op inspringen. Zo is er bijvoorbeeld een bijeenkomst georganiseerd over social media naar aanleiding van een vraag van een ouder hoe lang je je kind achter de pc kunt laten. Waarom wordt het Ouder & Kindcafé in het leven geroepen? Zodat jonge ouders elkaar makkelijk weten te vinden. Dat vinden wij belangrijk. Door de ontmoeting met andere ouders kunnen ervaringen worden gedeeld. Wij ervaren dat het delen van zorg, maar ook het delen van plezier lucht geeft bij ouders. De kinderen kunnen tijdens het Ouder & Kindcafé gezellig met elkaar spelen. Wat houdt het precies in?  Iedere vrijdagochtend, behalve in de schoolvakanties is er een Ouder & Kindcafe Haren. Eens per maand is er interessante lezing over bijvoorbeeld voeding of hoogsensitiviteit. Het is belangrijk dat we inspelen op de vragen die er bij ouders spelen. Inbreng van ouders over bepaalde onderwerpen en activiteiten voor het Ouder&Kindcafe Haren zijn welkom! Hannah Beth Veenstra regelt de gastsprekers en workshops. Iedere 1ste vrijdag van de maand is er trouwens ook de knutselochtend, om samen met je peuter en andere ouders creatief bezig te zijn met je kind. De knutselochtenden van het CJG Haren zijn ook ideale ochtenden om als jonge ouders elkaar ook te ontmoeten terwijl je samen met je peuter een werkje aan het maken bent. Het delen van eventuele zorgen over bijvoorbeeld de opvoeding wordt zo een stuk minder zwaar. Maria Stienstra kan je treffen tijdens deze ochtenden. Wat is een mooi aspect van uw vak?  Het is prachtig om te zien hoe ouders leren van elkaar. En vooral dat de ouders merken dat ze er niet alleen voor staan met zorgen over de opvoeding. Er is bijvoorbeeld al een WhatsApp groep ontstaan van moeders die naast het CJG Haren met elkaar afspreken. Laatst was er een moeder die wat lekkers meenam voor bij de koffie. Als bedankje dat ze haar zorgen kon delen. Daar word ik dan blij van! Vrijdag 2 december is de opening van het Ouder & Kindcafé. Stap gerust binnen, ideaal voor jonge ouders èn nieuwe ouders in de gemeente Haren. Op maandagochtend 5 december komt Sinterklaas naar het CJG Haren! Opgave is hiervoor noodzakelijk. Op onze website is op de agenda de activiteiten te vinden van het CJG Haren www.cjg.haren.nl