Fietsstraat gemeente Haren

HAREN - De nieuwe verkeersborden die onlangs zijn geplaatst op de Jachtlaan in Haren markeren het begin en einde van de fietsstraat aan. De fietsstraat is in het leven geroepen om hier de verkeerssituatie veiliger te maken. De politie deelde flyers uit, met uitleg over de fietsstraat en de nieuwe verkeersregels.

Niet altijd is er voldoende plek om een apart fietspad aan te leggen. Fietsstraten bieden dan uitkomst. De fietser krijgt er meer comfort door en de onderschikte plaats van de auto ten opzichte van de fietser ligt er duidelijk vast. Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook auto’s zijn toegelaten. Het fietsverkeer geniet er absolute voorrang en auto’s zijn er als het ware te gast. Door gescheiden rijbanen komen fietsers minder snel met elkaar in conflict. De snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km per uur. Naast de speciale verkeersborden kan je de fietsstraat ook herkennen aan de twee rode rijbanen met daartussen een zwarte middenstrook. Op kruispunten heeft de fietser voorrang. Auto’s parkeren niet op de rijbaan, maar in de parkeervakken.

In een fietsstraat zijn meestal ook auto’s aanwezig. Ook al heb je als fietser altijd de bovenhand, hou er rekening mee dat je je niet voortbeweegt in een volledig>afgeschermde, veilige zone. De bestaande rijrichtingen en verkeersregels blijven behouden. Het realiseren van de Fietsroute Plus is een initiatief van de gemeente Haren binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukke regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Slimme keuzes, sterke combinaties.