Veilig Verkeer Vondellaan Haren

HAREN -  Het Comité Vondellaan Veilig! een petitie gestart op www.petities.nl, waarin zij aandacht vragen voor de verkeerssituatie op de Vondellaan in Haren. Geconstateerd wordt dat de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur niet nageleefd wordt. Dit zorgt voor zeer gevaarlijke verkeerssituaties.

In januari 2016 heeft het Comité Vondellaan Veilig! Veilig Verkeer Nederland (VVN) ingeschakeld. De VVN heeft een rapport geschreven over de situatie en een advies gegeven aan de gemeente. Het Comité Vondellaan Veilig! maakt zich eind 2016 nog steeds zorgen om de onveranderde verkeerssituatie op de Vondellaan en verzoekt de adviezen van de VVN alsnog op te volgen en verhoogde drempels (fysieke snelheidsbelemmering) neer te leggen op drie kruisingen aan de Vondellaan, het zebrapad dat vóór herindeling ter hoogte van het plantsoen aan de Vondellaan lag terug te plaatsen, met vluchtheuvel, de Vondellaan Duurzaam Veilig in te richten zodat de officieren van Justitie de snelheidslimiet gaan handhaven. Recentelijk is een groep bewoners opnieuw een actie begonnen om aandacht te vragen voor de onveranderde onveilige verkeerssituatie, een online petitie waar al meer dan 125 betrokkenen hun steun hebben uitgesproken. U vindt de petitie op www.petities.nl - Veilig Verkeer Vondellaan Haren.