Provincie aangeklaagd

HAREN - “Nu er veel taken van het rijk naar gemeenten zijn gegaan, is het des te belangrijker dat de lokale democratie goed werkt”, verklaarde minister Plasterk een paar weken geleden in Trouw. Volgens het Burgercomité wordt in Haren dit vertrouwen in de lokale democratie ernstig op de proef gesteld door de Provincie. Het vindt dat in de herindelingsprocedure afspraken en toezeggingen worden geschonden en dat de verdere gang van zaken meerdere malen in strijd is geweestmet de beginselen van behoorlijk bestuur. Het vertrouwen in de overheid en de democratie wordt hiermee ondermijnd. Daarom heeft het Burgercomité (samen met 25 burgers) een kort geding aangespannen tegen de Provincie waarmee ze willen bereiken dat het herindelingstraject wordt stopgezet zolang de gemeente Haren niet instemt met herindeling.

Woensdagmiddag 16 november puilde de rechtbank uit van de belangstellenden. Verdeeld over twee zalen was er nog steeds niet genoeg plaats en werd een grote groep weer naar huis gestuurd. Hier een aantal opvallende onderdelen vn de zitting. De Provincie reageerde met een (voor een aantal mensen letterlijk) slaapverwekkend pleidooi waarin voornamelijk werd ingegaan op procedurele feiten. Het filmpje waarin gedeputeerde Brouns meerdere malen vertelde dat er geen sprake zou zijn van een gedwongen herindeling zou geen rechtsgeldig bewijsmateriaal zijn van geschonden beloften. Daarmee werd het feit datook in het provinciale collegeakkoord beloften in die richting staan, handig omzeild. Een stopzetten van het herindelingstraject kan volgens de Provincie niet aan de orde komen in een kort geding. Volgens het democratische proces hoort deze vraag bij de Provinciale Staten en de Tweede Kamer thuis. Het Burgercomité stelt echter uitdrukkelijk dat zij niet tegen herindeling op zich is maar tegen een beslissing tot herindeling via een onrechtmatige procedure. Een kort geding is de enige mogelijkheid om snel in te grijpen, voordat er meningen worden gevormd op verkeerde feiten en onomkeerbare stappen worden gezet. In de uitspraken over de financiën werd weer heel duidelijk zichtbaar hoe er al maanden een welles-nietes discussie wordt gevoerd over de interpretatie van de verschillende onderzoeksrapporten. In dat licht verzoekt het Burgercomité om een onafhankelijk onderzoek naar verbeterplan Beterr Haren en naar de financiële positie van de gemeente Groningen. De Provincie heeft daar tot nu toe geen gegevens van overlegd terwijl uit een vergelijkend overzicht blijkt dat de stad er veel slechter voor staat dan Haren. Daarop stelde de Provincie zich daartoe niet verplicht te voelen omdat de financiële positie van Groningen in tegenstelling tot Haren niet ter discussie staat. Het pleidooi van het Burgercomité sluit af met de volgende uitspraak: “Wij vinden dat dit gedrag niet past binnen onze democratische rechtstaat en derhalve niet getolereerd kan worden. De overheid creëert zo boze burgers en ondermijnt het vertrouwen in de politiek en de overheid”. Op 2 december 2016 doet de rechter uitspraak. Helga Kouwenhoven