Nieuwe website voor werkzoekenden

GRONINGEN - Er is een groeiende vraag naar personeel in de technische beroepen. Wie zich hiertoe wil laten om- of bijscholen weet niet altijd hoe dit te doen. De nieuwe website http://www.kansrijkberoep.nl versnelt het vinden van betaald werk en is er speciaal voor werkzoekenden uit de provincie Groningen en Noord-Drenthe.

Aanleiding van de website is de mismatch op de arbeidsmarkt. Er is een grote groep werkzoekenden die kansen mist omdat ze niet over de juiste opleiding of middelen beschikken en de weg er naartoe niet weten. Aan de andere kant staan werkgevers te springen om bepaald personeel. Werk in Zicht, het samenwerkingsverband van UWV en gemeentelijke sociale diensten in de provincie Groningen en Noord-Drenthe, heeft daarom het initiatief genomen voor www.kansrijkberoep.nl om vraag en aanbod sneller bij elkaar te brengen.

Hoe het werkt

Via de nieuwe website www.kansrijkberoep.nl kunnen werkzoekenden (of baanveranderaars!) uit de provincie Groningen en Noord-Drenthe hun interesse voor de bestaande kansrijke beroepen kenbaar maken. Een ieder die zich meldt krijgt bericht terug over de mogelijkheden, dit verschilt per kandidaat. Vervolgens wordt bekeken welke middelen er ingezet kunnen worden om voor de betreffende kandidaat de match met een kansrijk beroep te maken. In eerste instantie richt de website zich op werkzoekenden die graag met hun handen willen werken. Zo is er een groeiende vraag naar timmerlieden, monteurs, installatietechnici en vele andere technische beroepen. In de toekomst wordt de website aangevuld met kansrijke beroepen ook uit andere sectoren. Hier vindt u meer informatie over krapteberoepen in de regio.

Initiatief van Werk in Zicht

Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van 27 gemeenten, UWV en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen. Wij werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Dit is een arbeidsmarkt waarin ook mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hun talenten en capaciteiten naar vermogen kunnen inzetten. De arbeidsmarktregio Groningen bestaat uit de gehele provincie Groningen