Masterplan 2017-2027 Hondsrug UNESCO Global Geopark

REGIO - Dinsdag 15 november vond de presentatie van het Masterplan 2017-2027 in Cultuurpodium VANSLAG in Borger plaats.  De gedeputeerden Henk Staghouwer (Groningen)  en  Cees Bijl (Drenthe)en  de wethouders uit  de zeven Hondsruggemeenten : Groningen, Haren, Tynaarlo, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen hebben een intentieverklaring ondertekend. Met hun handtekening geven zij aan dat zij de doelen van het Masterplan en het verlengen van het lidmaatschap van het UNESCO Global Geoparks Network ondersteunen.

Naast de ondertekening door de overheden, hebben ook de natuurorganisaties (Het Groninger Landschap, Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer), Het Nationaal Park Drentsche Aa, Het Recreatieschap Drenthe, Marketing Groningen en Marketing Drenthe, de Geopark-expditiepoorten en het Wetenschappelijk comité aangegeven dat zij zich inzetten om  de plannen zoals verwoord in het Masterplan mogelijk  te maken. Gedeputeerde Staghouwer ging tijdens de bijeenkomst in op het Landschap, dat als basis dient voor het geopark. Terwijl gedeputeerde Bijl  het belang van het geopark voor het speerpunt  vrijetijdseconomie  benadrukte. Evaluatie van de UNESCO Geopark status In september 2013 heeft het Hondsruggebied de geoparkstatus gekregen.  Iedere vier jaar worden de diverse aspecten, waaraan een geopark moet voldoen, geëvalueerd door het Global Geoparks Network en UNESCO.  In de eerste helft van 2017 vindt de evaluatie plaats.  De  ondertekende Intentieverklaring en het Masterplan 2017-2027 leveren een belangrijke bijdrage aan  een positieve evaluatie. Masterplan 2017-2027 Met de partijen verbonden aan De Hondsrug UNESCO Global Geopark is de afgelopen periode gewerkt aan een Masterplan met daarin de ontwikkelingsrichting voor de komende tien jaar. De basis hiervoor is het volgende: Het Hondsruggebied is uniek. De ijstijden maakten er ruggen en dalen. De prehistorische mens liet er ons zijn schatten na. Duizenden jaren lang gaven mensen vorm aan een landschap dat van alle tijden is. We noemen dat de kernwaarden. Hier gaat het dus om. En hiermee onderscheidt het Hondsruggebied zich van andere gebieden. In het Masterplan zijn vier programmalijnen opgenomen:
  • De kracht van het Hondsruggebied beleven
De partijen willen het gebied nog aantrekkelijker maken door oa. het hoogteverschil beter zichtbaar te maken.
  • Mensen bewust maken van de kracht van het Hondsruggebied Een belangrijke doelstelling van een UNESCO Global Geopark is educatie. We gaan door met lezingen, en lessen voor kinderen. We willen het aanbod spannender maken , ook door de musea in het gebied.
  • De kracht van het gebied benutten via gebiedsmarketing De Hondsrug UNESCO Global Geopark moet een sterk merk worden, waardoor het gebied extra bezoekers kan trekken en er meer binding met de bewoners ontstaat.
De kernwaarden van het Hondsruggebied beschermen Gezamenlijk zorgen de overheden en de terreineigenaren ervoor dat de bijzondere plekken in het gebied beschermd worden.