Audiovisuele presentatie 'Luisteren naar klassieke muziek'

NOORDLAREN - De Culturele Commissie Noordlaren houdt op zondag 27 november in de Bartholomeuskerk in Noordlaren een audiovisuele presentatie 'Luisteren naar klassieke muziek', gegeven door Dirk Herman de Jong.

U gaat luisteren én kijken naar video-opnames van prachtige klassieke muziek. Elk muziekstuk wordt vooraf mondeling en tijdens het afspelen met powerpointdia’s toegelicht. Door moderne presentatietechnieken, voorzien van beeld en geluid, wordt u op twee projectieschermen ingewijd in de geheimen van een aantal beroemde werken. Terwijl op het ene scherm de uitvoering van het betreffende werk wordt geprojecteerd, leest u op het andere scherm aanwijzingen over de opbouw van het stuk, het verloop van de muziek.

Centrale thema: vormgeving

Het centrale thema van de presentatie is: vormgeving. Een muziekstuk kent een bepaalde opbouw. Een componist giet zijn noten in een bepaalde vorm, die men meer of minder bewust hoort. Bij het luisteren naar klassieke muziek is het enigszins kunnen volgen van het verloop van de muziek iets wat een zeker houvast kan geven. Maar vormgeving is méér. De opbouw van een muziekstuk is te vergelijken met de vormgeving van een tekst: bijvoorbeeld een redevoering of een roman. Een goed opgebouwde redevoering maakt gebruik van retorische technieken, zoals herhaling, afwisseling en contrastwerking. Hetzelfde geldt voor de vormgeving van een muziekstuk. En dat is niet iets puur technisch; vorm en inhoud zijn één. Waarom word je door een bepaald muziekstuk geráákt? Zo’n vraag is vaak moeilijk te beantwoorden. Hier volgt een kort citaat uit het boek In het huis van de dichter van Jan Brokken over de Russische pianist Youri Egorov die in de 70-er jaren van de vorige eeuw naar Nederland uitweek en helaas op jonge leeftijd kwam te overlijden: ‘(…) Meer nog dan [door] het luisteren naar de muziek raakte hij geëmotioneerd door het lezen van de noten [de partituur]. Het verstandelijke en het gevoelsmatige waren voor hem onlosmakelijk verbonden. De muziek van Pelléas et Melisande [van Debussy] bestaat uit lange lijnen en traag voortvloeiende klanken (…), op subtiele wijze schuiven de muzikale patronen in elkaar. Die opbouw ontroerde hem’. Dit fragment gaat over de beleving van een professioneel musicus. Maar ook wij horen bij het luisteren naar (klassieke) muziek iets van die vormgeving, vaak onbewust: denk bijvoorbeeld aan herhaling van een melodie. Vorm en inhoudinhoud en vormklanken en opbouw  zijn één en kunnen samen je raken. Aan de orde komen de volgende vier vormen: A-B-A; Rondo; Thema met variaties; Sonatevorm. En wat vooral aan de orde komt, is veel prachtige muziek in beeld en geluid!

Dirk Herman de Jong

Dirk Herman de Jong: "Graag stel ik mij aan u voor. Vanaf mijn 12e jaar is de wereld van de klassieke muziek mijn passie. In de loop van mijn leven heb ik een grote kennis op dit gebied opgebouwd.  Dat merkte ik zelf pas goed toen ik begon met het thuis organiseren van muziekavonden voor familie en vrienden. Inmiddels heb ik diverse muziekcursussen gegeven op verschillende locaties in en buiten Nederland.  Ik ben geen professional in de muziek. Tot mijn pensionering heb ik als hoogleraar strafrecht gewerkt aan de Rijksuniversiteit Groningen. De presentator Dirk Herman de Jong geeft sinds jaar en dag cursussen ‘Luisteren naar klassieke muziek’. Alles daarover vindt u op zijn muziekwebsite www.magismusicus.nl. Reserveren via cultuur-noordlaren@hotmail.com. Aanvang om 10.30 uur Bartholomeuskerk  in Noordlaren.

Harener Weekblad